Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: О. В. Григор’єва

Знайдено документів: 6

№ 12, 2018

О. В. Григор’євак. е. н., доцент, доцент Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, м. ПолтаваА. М. Грибовамагістр, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

ЗАСТОСУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ ОЦІНЮВАННЯ ПЕРСОНАЛУ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ЇЇ ВПЛИВУ НА РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

O. V. Hryhorieva A. M. Hrybova

APPLICATION OF AN EFFECTIVE SYSTEM OF ASSESSMENT OF PERSONNEL AND DETERMINATION OF ITS IMPACT ON THE RESULTS OF THE ACTIVITY OF THE ENTERPRISE

№ 6, 2016

О. В. Григор’євак. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства і управління персоналом, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. ПолтаваІ. О. Лавріненкостудентка, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

ВПРОВАДЖЕННЯ  ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ ОХОРОНИ  ПРАЦІ В ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

O. HryhorievaPhD, Docent, Associate Professor, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, PoltavaI. O. Lavrinenkostudent, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

INTRODUCTION OF EUROPEAN STANDARDS OF LABOUR PROTECTION IN ACTIVITY OF UKRAINIAN ENTERPRISES

№ 11, 2014

О. В. Григор’євак. е. н., доцент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. ПолтаваТ. О. Галайдастарший  викладач кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. ПолтаваА. В. Іскрукмагістрант кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ ОЦІНЮВАННЯ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

O. HrihorievaPoltava National Technical University name after Yuri Kondratyuk, PoltavaT. GalaydaPoltava National Technical University name after Yuri Kondratyuk, PoltavaA. IskrukUndergraduate, Poltava National Technical University name after Yuri Kondratyuk, Poltava

FORMING OF THE EFFECTIVE SYSTEM OF PERSONNEL’S EVALUATION  AT THE ENTERPRISE

№ 9, 2014

О. В. Григор’євак. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства і управління персоналом, Полтавський національний технічний  університет імені Юрія Кондратюка, м. ПолтаваТ. С. Ноженкостудентка, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

ЕКОНОМІЧНІ ВАЖЕЛІ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ ПРОЕКТІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА

O. HryhorievaPoltava national technical University named after Yuri Kondratyuk, PoltavaT. Nozhenkostudent, Poltava national technical University named after Yuri Kondratyuk, Poltava

ECONOMIC LEVERAGE OF THE IMPLEMENTATION OF ENERGY EFFICIENCY PROJECTS AT THE ENTERPRISES OF FORESTRY INDUSTRY

№ 11, 2013

О. В. Григор’євак. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

ФАКТОРИ ВІДТВОРЕННЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ

O. HryhorievaPoltava national technical University named after Yuri Kondratyuk, Poltava

FACTORS OF RECREATION OF SKILLED POTENTIAL OF REGION

№ 6, 2013

О. В. Григор’євак. е. н., доцент кафедри економіки підприємства, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. ПолтаваК. Є. Шевченкостудентка, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМИ ОЦІНЮВАННЯ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВОМ НАФТОГАЗОВОГО КОМПЛЕКСУ

O. HryhorievaPoltava national technical University named after Yuri Kondratyuk, PoltavaK. Shevchenkostudent, Poltava national technical University named after Yuri Kondratyuk, Poltava

APPLICATION OF THE SYSTEM OF ASSESSMENT OF PERSONNEL BY THE OIL AND GAS COMPLEX

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"