Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: О. В. Григораш

Знайдено документів: 3

№ 7, 2019

В. В. Ченцовд. і. н., д. держ. упр., професор, Перший проректор,Університет митної справи та фінансівІ. О. Дегтярьовак. філол. н., PhD з політичних наук та адміністрування (Польща), науковий співробітник Фундації польських ректорів, (м. Варшава, Польща)О. В. Григорашк. е. н., доцент кафедри державних, місцевих та корпоративних фінансів,Університет митної справи та фінансів

ФІНАНСУВАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ІДЕЇ ДЛЯ РЕФОРМИ

V. ChentsovDoctor of Historical Sciences, Doctor Science in Public Administration, Vive-RectorUniversity of Customs and FinanceІ. DegtyarovaPhD (linguistics), PhD in public policy (Poland), Adjunct researcher, Polish Rectors FoundationOlha HryhorashPhD in Economics, Associate Professor of The Department of State, Local and corporate, University of Customs and Finance

HIGHER EDUCATION FUNDING IN UKRAINE: PROBLEMS AND IDEAS FOR REFORM

№ 3, 2016

О. В. Григорашвикладач, Університет митної справи та фінансів

ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯМІВ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА З МЕТОЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОХОДІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

O. V. Grygorashlecturer, University of Customs and Finance

THE SUBSTANTIAION OF CHOOSING THE PRIORITY DIRECTIONS OF STATE SUPPORT FOR THE SMALL BUSINESS TO RISE THE LOCAL BUDGET INCOME

№ 12, 2015

О. В. Григорашвикладач, Університет митної справи та фінансів

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ТА БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВІ ВАЖЕЛІ СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

O. V. Grygorashlecturer, University of Customs and Finance

STATE SUPPORT AND FISCAL AND TAX INSTRUMENTS TO STIMULATE SMALL BUSINESS DEVELOPMENT

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"