Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: О. В. Гамова

Знайдено документів: 4

№ 2, 2019

О. В. Гамовак. е. н., доцент кафедри облік, аналіз, оподаткування та аудит,Запорізька державна інженерна академіяІ. А. Козачокст. викладач кафедри облік, аналіз, оподаткування та аудит,Запорізька державна інженерна академіяА. В. Нікітюкмагістр ОА-17, Запорізька державна інженерна академія

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ КОНТРОЛЮ НАРАХУВАННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ В БЮДЖЕТНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ

O. GamovaCand. Sci. (Econ.), associate professor of Accounting, Analysis,Taxation and Auditing Department of Zaporizhzhia State Engineering AcademyI. KozachokSenior Lecturer of Accounting and Auditing Departmentof Zaporizhzhia State Engineering AcademyА. NikitiukGroup of studing the theory of taxation -17 of Zaporizhzhia State Engineering Academy

FEATURES OF ACCOUNTING AND IMPROVEMENT OF CONTROL OF EXTRA CHARGE OF SALARY IN THE BUDGETARY ORGANIZATION

№ 1, 2019

О. В. Гамовак. е. н., доцент кафедри облік, аналіз, оподаткування та аудит,Запорізька державна інженерна академіяІ. А. Козачокст. викладач кафедри облік, аналіз, оподаткування та аудит,Запорізька державна інженерна академіяЕ. С. ДанькоМагістр ОА-16, Запорізька державна інженерна академія

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ТА АУДИТУ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ

O. GamovaCand. Sci. (Econ.), associate professor of Accounting and Auditing Department of Zaporizhzhia State Engineering AcademyI. KozachokSenior Lecturer of Accounting and Auditing Department of Zaporizhzhia State Engineering AcademyЕ. Dankomaster AA-16 of Zaporizhzhia State Engineering Academy

WAYS OF IMPROVEMENT OF ACCOUNTING AND AUDITING OF INTANGIBLE ASSETS AT THE ENTERPRISE

№ 1, 2018

О. В. Гамовак. е. н., доцент кафедри ОАОАІ. А. Козачокст. викладач ОАОАО. С. Марченкомагістр,кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Запорізька державна інженерна академія

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОБЛІКУ ТА АУДИТ СТАНУ ТА РУХУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ

O. GamovaCandidate of economic sciences, Assistant professorof the Chair of Accounting and Auditing of State Engineering Academy of ZaporozhyeI. KozachokSenior Lecturer, Department of Accounting and Auditing ofState Engineering Academy of ZaporozhyeO. S. Marchenkomaster of Zaporizhzhia State Engineering Academy

FORMULA ACCOUNTING SYSTEM AND AUDIT STATUS AND MOVEMENT OF FIXED ASSETS IN THE ENTERPRISE

№ 10, 2011

О. В. Гамовакандидат економічних наукВ. А. Зубковаст. гр. ОА-08-1д, Запорізька державна інженерна академія

ПРОПОЗИЦІЇ ПО УДОСКОНАЛЕННЮ МЕТОДИКИ ОБЛІКУ КАЛЬКУЛЮВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ СОБІВАРТОСТІ НА ПРОМИСЛОВИХ ПЇДПРИЄМСТВАХ

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"