Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: О. В. Болотна

Знайдено документів: 4

№ 7, 2017

О. В. Болотнак. е. н., доцент кафедри маркетингу та менеджменту ВЕД, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. ХарківВ. Р. Підлубнастудентка, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків

АНАЛІЗ МЕТОДІВ ФОРМУВАННЯ ЛОЯЛЬНОСТІ СПОЖИВАЧІВ НА РИНКУ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

O. V. Bolotnacandidate of economic sciences, associate professor, department of marketing and management foreign economic activity, Kharkiv National University named after V. N. Karazin, KharkivV. R. Pidlubnastudent, Kharkiv National University named after V. N. Karazin, Kharkiv

ANALYSIS OF METHODS OF FORMATION CONSUMERS LOYALTY ON THE FOOD MARKET

№ 7, 2016

О. В. Болотнак. е. н., доцент кафедри маркетингу та менеджменту ВЕД, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. ХарківЮ. Г. Терзянстудентка, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. ХарківО. О. Хомутовастудентка, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків

АКТУАЛЬНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ТОВАРНОЇ СТРАТЕГІЇ БРЕНДУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

O. V. Bolotnacandidate of economic sciences, associate professor, department of marketing and management foreign economic activity, Kharkiv National University named after V. N. Karazin, KharkivY. G. Terzyanstudent, Kharkiv National University named after V. N. Karazin, KharkivO. O. Khomutovastudent, Kharkiv National University named after V. N. Karazin, Kharkiv

THE URGENCY OF EFFECTIVE IMPLEMENTATION OF PRODUCT STRATEGY AT THE COMPANY BRAND

№ 10, 2013

О. В. Болотнак. е. н., доцент , кафедри маркетингу та менеджменту ЗЕД, Харківського Національного Університету ім. В. Н. Каразіна

ІНДУСТРІЯ ТУРИЗМУ В СТРУКТУРІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ

O. Bolotnacandidate of economic sciences (PhD in economics), Associate Professor of Marketing and Management Code, Kharkiv National University V. N. Karazin

THE TOURISM INDUSTRY IN THE STRUCTURE OF UKRAINE'S FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY

№ 8, 2013

О. В. Болотнак. е. н., доцент , кафедри маркетингу та менеджменту ЗЕД, Харківського Національного Університету ім. В. Н. Каразіна

ЕМОЦІЙНИЙ МАРКЕТИНГ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ ПОВЕДІНКОЮ СПОЖИВАЧІВ

O. Bolotnacandidate of economic sciences (PhD in economics), Associate Professor of Marketing and Management Code, Kharkiv National University

EMOTIONAL MARKETING AS A TECHNOLOGY OF CONSUMERS BEHAVIOR ADMINISTRATION

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"