Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: О. В. Благоразумова

Знайдено документів: 4

№ 2, 2019

О. В. Благоразумовак. е. н., доцент кафедри економіки та безпеки бізнесу, Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, м. ХарківА. С. Коренюкстудентка, Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, м. Харків

РОЗВИТОК ФІРМОВОЇ ТОРГІВЛІ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ М’ЯСОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ

O. Blahorazumova A. KorenyukPh.D. in Economics, Associate Professor of Department of Economics and Business Security, Kharkiv Institute of Trade and Economics of Kyiv National University of Trade and Economics, Kharkiv

THE DEVELOPMENT OF BRANDED TRADE IN THE SYSTEM OF COMPETITIVENESS OF MEAT PROCESSING ENTERPRISES

№ 11, 2018

О. В. Благоразумовак. е. н., доцент кафедри економіки та безпеки бізнесу, Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, м. ХарківЮ. В. Кошелевамагістрант, Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, м. ХарківО. О. Лазаренкомагістрант, Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, м. Харків

ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ЯК ВИРІШАЛЬНИЙ ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

O. BlahorazumovaPh.D. in Economics, Associate Professor of Department of Economics and Business Security,Kharkiv Institute of Trade and Economics of Kyiv National University of Trade and Economics, KharkivYu. KoshelevaGraduate student, Kharkiv Institute of Trade and Economics of Kyiv National University of Trade and Economics, KharkivO. LazarenkoGraduate student, Kharkiv Institute of Trade and Economics of Kyiv National University of Trade and Economics, Kharkiv

PRODUCTION QUALITY AS A CRUCIAL FACTOR OF PROVIDING ENTERPRISE COMPETITIVENESS

№ 12, 2016

О. В. Благоразумовак. е. н., доцент кафедри економіки підприємства та економічної теорії Харківського торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університетуС. В. Кузьмінмагістрант Харківського торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ТОРГОВЕЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОКУПЦІВ

O. BlahorazumovaPh.D. in Economics, associate Professor of Department of Business Economics and Economic Theory, Kharkiv institute of trade and economics, Kyiv national University of trade and economicsS. Kuzminstudent in the master’s programmer, Kharkiv institute of trade and economics, Kyiv national University of trade and economics

METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE ASSESSING THE QUALITY OF CUSTOMER SERVICE SHOPPING

№ 6, 2016

О. В. Благоразумовак. е. н., доцент кафедри економіки підприємства та економічної теорії Харківського торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету

ПРОЯВ НЕДОБРОСОВІСНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ В СФЕРІ ТОРГІВЛІ

O. BlahorazumovaPh.D. in Economics, associate Professor of Department of Business Economics and Economic Theory, Kharkiv institute of trade and economics Kyiv national University of trade and economics

THE MANIFESTATION OF UNFAIR COMPETITION IN THE SPHERE OF TRADE

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"