Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: О. В. Баранецька

Знайдено документів: 2

№ 7, 2017

О. Д. Ладюккандидат економічних наук, професор,член-кореспондент Академії економічних наук України, директор Рівненського інституту ВНЗ “Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”, м. РівнеО. В. Баранецькакандидат економічних наук, доцент кафедри економічної безпеки та фінансових розслідувань, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БОРГОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

O. D. LadyukPhd in economics, professor, Corresponding Member of the Academy of Economic Sciences of Ukraine, Director of Rivne Institute HEI “Open International University of Human Development “Ukraine”, RivneO. V. BaranetskaPhD in Economics, associate professor of economic security and financial investigation department of Ternopil National Economic University, Ternopil

PROBLEMS OF PROVIDING DEBT SECURITY OF UKRAINE

№ 7, 2016

О. В. Баранецькакандидат економічних наук, доцент кафедри фінансово-економічної безпеки та інтелектуальної власності, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

ХАРАКТЕРИСТИКА ВПЛИВУ ЧИННИКІВ НА ФІСКАЛЬНУ БЕЗПЕКУ УКРАЇНИ

О. V. BaranetskaCandidate of Economics, Associate Professor of Department of financial and economic security and intellectual property, Ternopil National Economic University, Ternopil

DESCRIPTION OF FACTORS INFLUENCE ON FISCAL UKRAINE SAFETY

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"