Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: О. А. Сметанюк

Знайдено документів: 4

№ 6, 2020

О. А. Сметанюкк. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, маркетингу та економіки,Вінницький національний технічний університетІ. В. Причепак. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства та виробничого менеджменту ,Вінницький національний технічний університетВ. В. МосійчукВінницький національний технічний університет

SOCIAL MEDIA MARKETING (SMM) В УКРАЇНІ: ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

O. SmetaniukPhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of Department of Management, Marketing and EconomicsThe Vinnytsia National Technical University, UkraineI. PrychepaPhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of Department of Economic Enterprise and Production ManagementThe Vinnytsia National Technical University, UkraineV. MosiichukThe Vinnytsia National Technical University, Ukraine

SOCIAL MEDIA MARKETING (SMM) IN UKRAINE: FEATURES AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT

№ 5, 2020

І. В. Причепак. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства і виробничого менеджменту,Вінницький національний технічний університетО. А. Сметанюкк. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, маркетингу та економіки, Вінницький національний технічний університетО. Г. Ратушнякк. т. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства і виробничого менеджменту,Вінницький національний технічний університет

ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ В МЕЖАХ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ З УКРАЇНОЮ

І. PrychepaPhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economic Enterprise and Production Management,Vinnytsia National Technical UniversityO. SmetaniukPhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management, Marketing and Economics,Vinnytsia National Technical UniversityО. RatushnyakPhD in Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of Department of Economic Enterprise and Production Management,Vinnytsia National Technical University

EUROPEAN UNION INVESTMENT POLICY IN THE CONTEXT OF FOREIGN ECONOMIC RELATIONS WITH UKRAINE

№ 3, 2019

О. А. Сметанюкк. е. н., доцент, Вінницький національний технічний університет, м. ВінницяС. А. Зварищукстудентка, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

ОСОБЛИВОСТІ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

O. A. SmetaniukPhD, Associate Professor, Vinnytsia National Technical University, VinnytsiaS. A. Zvaryshchukstudent , Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

FEATURE IDENTIFICATION OF FINANCIAL SUSTAINABILITY OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

№ 5, 2012

О. А. Сметанюкк. е. н., доцентА. В. БазалицькаВінницький національний технічний університет (ВНТУ)

ОСОБЛИВОСТІ КРЕДИТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"