Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: О. А. Криклій

Знайдено документів: 4

№ 12, 2019

О. А. Криклійк. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Навчально-науковий інститут бізнес-технологій «УАБС» Сумського державного університету (м. Суми)К. П. Назаренкомагістрант кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Навчально-науковий інститут бізнес-технологій «УАБС» Сумського державного університету (м. Суми)

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ КРИЗИ ДОВІРИ НА ЛІКВІДНІСТЬ БАНКУ

O. KrykliiPhD (Economics), Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, Scientific-Educational Institute of Business Technologies «UABS» of Sumy State University (Sumy)K. NazarenkoUndergraduate of Finance, Banking and Insurance, Scientific-Educational Institute of Business Technologies «UABS» of Sumy State University (Sumy)

SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL APPROACH TO DETERMINING THE IMPACT OF CRISIS OF CRISIS ON LIQUIDITY

№ 1, 2018

О. А. Криклійк. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Навчально-науковий інститут бізнес-технологій «УАБС» Сумського державного університету, м. СумиТ. О. Трембамагістрант, Навчально-науковий інститут бізнес-технологій «УАБС», Сумського державного університету, м. Суми

АНАЛІЗ ВИТРАТ БАНКІВ УКРАЇНИ ТА ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ЇХ ФОРМУВАННЯ

О. А. KrykliyPhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of Department of finance, banking and insurance, Academic and Research Institute of Business Technologies «Ukrainian Academy of Banking» of Sumy State University, SumyT. O. TrembaMaster, Academic and Research Institute of Business Technologies «Ukrainian Academy of Banking» of Sumy State University, Sumy

ANALYSIS OF THE COSTS OF UKRAINIAN BANKS AND FACTORS AFFECTING THEIR FORMATION

№ 1, 2017

О. А. Криклійк. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Навчально-науковий інститут бізнес-технологій «УАБС» Сумського державного університету, м. СумиД. О. Латинінмагістрант, Навчально-науковий інститут бізнес-технологій «УАБС» Сумського державного університету, м. Суми

ДОСЛІДЖЕННЯ ЛІКВІДНОСТІ БАНКІВ УКРАЇНИ У РОЗРІЗІ ПРОГНОЗУВАННЯ ОБСЯГУ ЗАЛИШКІВ ДЕПОЗИТНОГО ПОРТФЕЛЮ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

О. А. KrykliyPhD in Economic Science, docent, docent of finance, banking and insurance department, Academic and Research Institute of Business Technologies «Ukrainian Academy of Banking» of Sumy State University, SumyD. O. Latyninstudent, Academic and Research Institute of Business Technologies «Ukrainian Academy of Banking» of Sumy State University, Sumy

RESEARCH LIQUIDITY OF BANKS IN UKRAINE IN TERMS OF FORECASTING THE BALANCE OF THE DEPOSIT PORTFOLIO OF INDIVIDUALS

№ 7, 2012

О. А. Криклійкандидат економічних наук, доцент кафедри банківської справи, ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України»Д. О. Рябіченкомагістр, ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України»

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНАЛІЗУ ЛІКВІДНОСТІ БАНКУ В ПОСТКРИЗОВИХ УМОВАХ

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"