Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: О. А. Горлачук

Знайдено документів: 2

№ 8, 2017

О. А. Горлачукк. е. н., старший науковий співробітник, Тернопільський національний економічний університет, м. ТернопільМ. А. Горлачукк. е. н., доцент, старший науковий співробітник, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

МЕХАНІЗМ ЦІНОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ АГРАРНОГО РИНКУ ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ В КОНТЕКСТІ КОНЦЕПЦІЇ РЕКОНСТРУКТИВНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

O. A. GorlachukPhD in Economics,  sr. researcher Ternopil national economic university, TernopilM. A. GorlachukPhD in Economics, Associated Professor, sr. researcher Ternopil national economic university, Ternopil

A MECHANISM OF THE PRICE ADJUSTING OF AGRARIAN MARKET AND HIS FEATURE IS IN THE CONTEXT OF CONCEPTION OF RECONSTRUCTIVE DEVELOPMENT OF UKRAINE

№ 11, 2016

О. А. Горлачукк. е. н., старший науковий співробітник, Тернопільський національний економічний університет, м. ТернопільМ. А. Горлачукк. е. н., доцент, старший науковий співробітник, Тернопільський національний економічний університет, м. ТернопільА. І. Машкок. е. н., доцент, старший науковий співробітник, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ДЕТЕРМІНАНТИ РИНКОВОГО МЕХАНІЗМУ РЕГІОНАЛЬНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКУ ПРОДУКЦІЮ В СУЧАСНИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ

O. A. GorlachukPhD in Economics,  sr. researcher Ternopil national economic university, TernopilM. A. GorlachukPhD in Economics, Associated Professor, sr. researcher Ternopil national economic university, TernopilA. I. MashkoPhD in Economics, Associated Professor, sr. researcher Ternopil national economic university, Ternopil

CONCEPTUAL DETERMINANTS OF MARKET MECHANISM OF THE REGIONAL PRICE FORMATION ON AGRICULTURAL PRODUCTION IN MODERN DEVELOPMENT CONDITIONS

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"