Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: О. А. Гавриш

Знайдено документів: 7

№ 4, 2018

О. А. Гавришд. т. н., професор, декан факультету менеджменту та маркетингу, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»О. М. Згуровськийк. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»А. Д. Кухарукк. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»Н. Є. Скоробогатовак. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇН СВІТУ

O. A. GavrishDoctor of Technical Sciences, Professor, dean of the Faculty of Management and Marketing, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”O. M. ZgurovskyCandidate of Economic Science, Associate Professor of the Department of International Economics, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”A. D. KukharukCandidate of Economic Science, Associate Professor of the Department of International Economics, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”N. Ye. SkorobogatovaCandidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of International Economics, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

METHODICAL SUPPORT FOR MODELING COUNTRIES’ ECONOMIC DEVELOPMENT

№ 8, 2017

О. А. Гавришдекан факультету менеджменту и маркетингу, доктор технічних наук, професорЯ. І. Глущенкодоцент кафедри міжнародної економіки, кандидат економічних наукЮ. В. Лопатинськамагістр спеціальності «Маркетинг»

ЗАГАЛЬНА ЛОГІКА І ПРИНЦИПИ МОДЕЛЮВАННЯ КОНТРОЛЮ МЕНЕДЖЕРСЬКИХ РІШЕНЬ

O. A. GavrishDean of the Faculty of Management and Marketing. Doctor of Technical Sciences, ProfessorY. I. GlushchenkoAssociate Professor of the Department of International Economics, Candidate of Science (Economics)Y. V. Lopatynskamaster of specialty «Marketing»

GENERAL LOGIC AND PRINCIPLES OF MODELING OF MANAGER'S SOLUTIONS CONTROL

№ 2, 2013

О. А. Гавришд. т .н., професор, декан факультету менеджменту та маркетингу, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»А. Д. Кухарукаспірант, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ РІВНЕМ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

№ 10, 2012

О. А. Гавришд. т. н., проф., НТУУ «Київський політехнічний інститут»І. О. Ляшенкоаспірант, НТУУ «Київський політехнічний інститут»

РОЗРОБКА КОМПЛЕКСНОЇ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ РЕСУРСОЕФЕКТИВНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

№ 4, 2012

О. А. Гавришдоктор технічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «КПІ»О. О. Бичковаспірант, Національний технічний університет України «КПІ»

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ

№ 3, 2011

О. А. Гавришпрофесор, доктор технічних наукС. М. Савченкост. викладач, Національний технічний університет України «КПІ»

СУЧАСНА ПАРАДИГМА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ: РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ

№ 2, 2011

О. А. Гавришпроф. д.т.н., Національний технічний університет України «КПІ»С. М. Савченкост. викладач, Національний технічний університет України «КПІ»

ІННОВАЦІЙНИЙ ЧИННИК КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"