Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: О. А. Баталова

Знайдено документів: 3

№ 12, 2014

О. А. Баталовастарший викладач кафедри фандрайзингу та логістики, Національний університет харчових технологій, м. КиївТ. Ю. Шишомагістрант кафедри фандрайзингу та логістики, Національний університет харчових технологій, м. Київ

РОЛЬ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ В ПІДВИЩЕННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ-СУБ’ЄКТІВ ЗЕД

О. А. BatalovaSenior lecturer, Department of Fundraising and Logistics, National University of Food Technologies, KyivT. Y. ShyshoUndergraduate, National University of Food Technologies, Kyiv

ROLE OF STRATEGIC PLANNING IN ENHANCING THE COMPETITIVENESS OF ENTERPRISES-SUBJECTS OF FOREIGN TRADE

№ 11, 2014

О. А. Баталовастарший викладач кафедри фандрайзингу та логістики, Національний університет харчових технологій, м. КиївО. С. Дружинінамагістрант кафедри фандрайзингу та логістики, Національний університет харчових технологій, м. Київ

МІСЦЕ УКРАЇНИ НА СВІТОВОМУ РИНКУ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ

О. BatalovaSenior lecturer Department of Fundraising and Logistics, National University of Food Technologies, KyivO. DruzhyninaUndergraduate, National University of Food Technologies, Kyiv

PLACE OF UKRAINE IN THE WORLD MARKET OF MINERAL FERTILIZERS

№ 8, 2014

О. А. Баталовастарший викладач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Національний університет харчових технологій, м. КиївМ. І. Касеничмагістрант кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Національний університет харчових технологій, м. Київ

ДОСЛІДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО РИНКУ ПРОМИСЛОВИХ КОТЛІВ

О. A. BatalovaSenior lecturer Department of Management of Foreign Economic Activity,  National University of Food Technologies, KyivM. I. KasenychUndergraduate, National University of Food Technologies, Kyiv

ANALYSIS OF UKRAINIAN MARKET INDUSTRIAL BOILERS

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"