Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: О. І. Судакова

Знайдено документів: 4

№ 3, 2016

В. В. Поповак. е. н., доцент кафедри обліку, економіки і управління персоналом підприємства, ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»О. І. Судаковак. т. н., доцент, доцент кафедри обліку, економіки і управління персоналом підприємства, ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»А. О. Швецстудентка групи ЕП-13-1п, ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»М. В. Ульяновастудентка групи ЕП-13-1п, ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

СУЧАСНА ПРАКТИКА МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

V. V. PopovaPh.D., Associate Professor of Department of Accounting, Economics and Human Resources Management of Enterprise, Prydniprovs’ka State Academy of Civil Engineering and ArchitectureO. I. SudakovaPh.D., Associate Professor of Department of Accounting, Economics and Human Resources Management of Enterprise, Prydniprovs’ka State Academy of Civil Engineering and ArchitectureА. A. Shvetsstudent, Prydniprovs’ka State Academy of Civil Engineering and ArchitectureM. V. Ulianovastudent, Prydniprovs’ka State Academy of Civil Engineering and Architecture

THE MODERN PRACTICE OF MOTIVATING EMPLOYEES IN DOMESTIC ENTERPRISES

№ 2, 2015

В. В. Поповак. е. н., доцент кафедри обліку, економіки і управління персоналом підприємства, ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»О. І. Судаковак. т. н., доцент, доцент кафедри обліку, економіки і управління персоналом підприємства, ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ ПРОЕКТУ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА

V. V. PopovaPh.D., Associate Professor of Department of Accounting, Economics and Human Resources Management of Enterprise, Prydniprovs’ka State Academy of Civil Engineering and ArchitectureO. I. SudakovaPh.D., Associate Professor of Department of Accounting, Economics and Human Resources Management of Enterprise, Prydniprovs’ka State Academy of Civil Engineering and Architecture

FEATURES DRAFTING OF FARM RESTRUCTURING

№ 3, 2015

М. І. Русінкок. е. н., доцент, доцент кафедри обліку, економіки та управління персоналом підприємства, ДВНЗ «Придніпровська Державна Академія Будівництва та Архітектури», м. ДніпропетровськО. І. Судаковак. т. н., доцент, доцент кафедри обліку, економіки та управління персоналом підприємства, ДВНЗ «Придніпровська Державна Академія Будівництва та Архітектури», м. ДніпропетровськГ. О. Ларченкомагістр, ДВНЗ «Придніпровська Державна Академія Будівництва та Архітектури», м. Дніпропетровськ

ЕВОЛЮЦІЯ ПОНЯТТЯ «ПЕРСОНАЛ ПІДПРИЄМСТВА» ТА ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ЙОГО ВИЗНАЧЕННЯ

M. RusinkoPh.D., associate professor, the Department of Accounting, Economics and Human Resources Management of Enterprise, Prydniprovsk State Academy of Civil Engineering and Architecture, DnipropetrovskO. SudakovaPh.D., associate professor, the Department of Accounting, Economics and Human Resources Management of Enterprise, Prydniprovsk State Academy of Civil Engineering and Architecture, DnipropetrovskG. LarchenkoStudent of the Faculty of Economics,, Prydniprovsk State Academy of Civil Engineering and Architecture, Dnipropetrovsk

THE EVOLUTION OF CONCEPTION «THE PERSONNEL» AND THEORETICAL APPROACHES FOR ITS DETERMINATION

№ 12, 2014

В. В. Поповак. е. н., доцент кафедри обліку, економіки і управління персоналом підприємства, ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»О. І. Судаковак. т. н., доцент, доцент кафедри обліку, економіки і управління персоналом підприємства, ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

ОБҐРУНТУВАННЯ НАДІЙНОСТІ ІНВЕСТУВАННЯ НА ОСНОВІ МЕТОДУ ДИСКРЕТНИХ СТАНІВ

V. V. PopovaPh.D., Associate Professor of Department of Accounting, Economics and Human Resources Management of Enterprise, Prydniprovs’ka State Academy of Civil Engineering and ArchitectureO. I. SudakovaPh.D., Associate Professor of Department of Accounting, Economics and Human Resources Management of Enterprise, Prydniprovs’ka State Academy of Civil Engineering and Architecture

JUSTIFICATION RELIABILITY OF INVESTING ON THE BASIS OF DISCRETE STATES

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"