Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: О. І. Никифорук

Знайдено документів: 1

№ 4, 2014

О. І. Никифорукканд. екон. наук, ст.н.с., завідувач відділу розвитку виробничої інфраструктури Державної установи «Інститут економіки та прогнозування НАН України», м. КиївІ. К. ЧукаєваД-р. екон. наук, ст.н.с., головний науковий співробітник відділу розвитку виробничої інфраструктури Державної установи «Інститут економіки та прогнозування НАН України», м. Київ

ІНФРАСТРУКТУРНІ ОБЛІГАЦІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ДЛЯ ПОТРЕБ МОДЕРНІЗАЦІЇ В ПРАКТИЦІ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

О. NykyforukPhd in economics, head of department of development of infrastructure, State organization “Institute for Economics and Forecasting”, Ukrainian National Academy of Sciences, KyivI. ChukaevaDoctor of Economics, leading researcher of department of development of infrastructure, State organization “Institute for Economics and Forecasting”, Ukrainian National Academy of Sciences, Kyiv

INFRASTRUCTURE BONDS AS A TOOL FOR ATTRACTING INVESTMENT FOR NEEDS OF MODERNIZATION IN PRACTICE OF FOREIGN COUNTRIES

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"