Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: О. І. Котикова

Знайдено документів: 3

№ 3, 2018

О. І. Котиковадоктор економічних наук, професор, завідуюча кафедрою економіки підприємств, Миколаївський національний аграрний університет, м. МиколаївЛ. Р. Скорамагістрант, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНИ У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ВИМІРІ

O. I. Kotykovadoctor of economics, professor, head of the department of business economics, Mykolayiv natsіonal agrarian unіversity, MykolaivL. R. SkoraMaster, Mykolayiv State Agrarian University, Mykolaiv

SCIENTIFIC ACTIVITY OF UKRAINE IN THE EUROPEAN QUANTITY

№ 1, 2018

О. І. Котиковад. е. н., професор, завідуюча кафедрою економіки підприємств, Миколаївський національний аграрний університет, м. МиколаївМ. М. Бабичк. е. н., доцент, докторант кафедри економіки підприємств, Миколаївський національний аграрний університет, м. МиколаївА. С. Циноборенкомагітсрант, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ: ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

O. I. Kotykovadoctor of economics, professor, head of the department of business economics, Mykolayiv natsіonal agrarian unіversity, MykolaivМ. М. BabychPhD, assistant professor, the doctoral student of department of business of economy, Mykolayiv National Agrarian University, MykolayivA. S. Tsynoborenkomaster, Mykolayiv National Agrarian University, Mykolayiv

PROBLEMS OF REALIZATION OF THE REGIONAL POLICY OF SOCIAL PROTECTION IN THE CONDITIONS OF EUROPEAN INTEGRATION: PENSION PROVISION

№ 9, 2017

О. І. Котиковад. е. н., професор, завідуюча кафедрою економіки підприємств, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ

O. I. Kotykovadoctor of economics, professor, head of the department of business economics, Mykolayiv natsіonal agrarian unіversity, Mykolaiv

STATE REGULATION OF INVESTMENT ACTIVITY IN THE AGRICULTURAL SECTOR

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"