Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: О. І. Дорош

Знайдено документів: 3

№ 3, 2019

Л. М. Ганаск. е. н., асистент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльностіНаціонального університету «Львівська політехніка»О. І. Дорошк. е. н., доцент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльностіНаціонального університету «Львівська політехніка»О. В. Муканк. е. н., доцент, доцент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльностіНаціонального університету «Львівська політехніка»Л. С. Ноджакк. е. н., доцент, доцент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльностіНаціонального університету «Львівська політехніка»С. М. Труханстудент Національного університету «Львівська політехніка»

ОСОБЛИВОСТІ МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ МІЖНАРОДНИХ ВАНТАЖІВ В МИТНОМУ РЕЖИМІ “ІМПОРТ”

L. M. HanasPhD (Economics), Assistant of the Department of ForeignEconomic and Customs Activities, Lviv Polytechnic NationalO. I. DoroshPhD (Economics), Associate Professor of the Department of Foreign Economic and Customs Activities, Lviv Polytechnic National UniversityO. V. MukanPhD (Economics), Associate Professor, Associate Professorof the Department of Foreign Economic and Customs Activities,Lviv Polytechnic National UniversityL. S. NodzhakPhD (Economics), Associate Professor, Associate Professorof the Department of Foreign Economic and Customs Activities,Lviv Polytechnic National UniversityS. M. Trukhanstudent Lviv Polytechnic National University

FEATURES OF CUSTOMS CLEARANCE OF INTERNATIONAL CARGOES IN THE CUSTOMS REGIME OF “IMPORT”

№ 5, 2015

І. Р. Греськівмагістрант, Національний університет «Львівська політехніка», м. ЛьвівН. Р. Стасюкасистент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності, Національний університет «Львівська політехніка», м. ЛьвівО. І. Дорошкандидат економічних наук, старший викладач кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

ХАРАКТЕРИСТИКА ІНВЕСТИЦІЙНИХ РИЗИКІВ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ НИМИ

I. R. Ghreskivmaster, National University «Lviv Polytechnic», LvivN. R. Stasyukassistant of Department of foreign economic and customs activities, National University «Lviv Polytechnic», LvivO. I. DoroshPh.D. in Economics, the senior teacher of of Department of foreign economic and customs activities, National University «Lviv Polytechnic», Lviv

THE CHARACTERISTIC OF INVESTMENT RISKS AND THE FEATURES OF THE PROCESS OF MANAGEMENT THEM

№ 3, 2012

О. І. ДорошНаціональний університет «Львівська політехніка», каф. ММП

ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ «РИНКОВА ОРІЄНТАЦІЯ»

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"