Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: О. І. Дацко

Знайдено документів: 2

№ 7, 2013

А. І. Мокійд. е. н., професор, проректор ЗІЕІТ, провідний науковий співробітник Регіонального філіалу Національного інституту стратегічних досліджень у м. Львові (РФНІСД у м.Львові)М. І. Флейчукд. е. н., доцент, професор кафедри міжнародних економічних відносин ЛКА, головний науковий співробітник РФНІСД у м. ЛьвовіО. І. Дацкок. е. н., к. т. н., докторант Національного інституту стратегічних досліджень

ЕКОНОМІЧНІ ІНСТРУМЕНТИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ТА ГУМАНІТАРНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В СІЛЬСЬКИХ ПОСЕЛЕННЯХ ЗАХІДНИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

A. MokijPhD, Professor, Vice-Rector of ZIEIT, Senior research fellow of Regional Branch of the National Institute for Strategic Studies in Lviv (RBNISS in Lviv)M. FleychukPhD, assosiate-professor of International economic relations department of the Lviv Academy of Commerce, Senior Fellow of RBNISS in LvivO. DatskoPh.D., postdoctoral student of NISS

ECONOMIC INSTRUMENTS OF SOCIAL AND HUMANITARIAN INFRASTRUCTURE FORMATION IN RURAL AREAS OF WESTERN REGIONS OF UKRAINE

№ 3, 2009

Н. А. Мікулапрофесор, д.е.н., завідувач відділу проблем ринкової інфраструктури та транскордонного співробітництва, Інститут регіональних досліджень НАН УкраїниО. І. Дацкоздобувач відділу проблем ринкової інфраструктури та транскордонного співробітництва, Інститут регіональних досліджень НАН України

ЗМІНИ МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЙ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"