Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: О. І. Гриценко

Знайдено документів: 2

№ 12, 2017

О. І. Гриценкодоцент кафедри бухгалтерського обліку та оподаткування, кандидат економічних наук, Сумський Державний університет, м. СумиК. С. Мурастастудентка 6 курсу, ступень вищої освіти магістр, спеціальність «Облік і оподаткування», м. Суми

ОБЛІКОВІ АСПЕКТИ КРИТЕРІЇВ ЯКОСТІ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНИХ ПОСЛУГ

O. I. GritsenkoAssociate Professor of the Department of accounting and taxation of SUMDUK. S. Murasta6 year student, higher degree, education Master\'s degreein Accounting and Taxation

ACCOUNTING ASPECTS OF THE CRITERIA FOR THE QUALITY OF CONSTRUCTION AND INSTALLATION SERVICES

№ 10, 2017

О. І. Гриценкок. е. н., доцент, доцент бухгалтерського обліку та оподаткування, Сумський державний університет, м. Суми

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ЧЕРЕЗ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ОБЛІКУ

O. I. Gritsenkoсandidate of еconomic sciences, associate Professor Assistant professor of the chair of of accounting and taxation, Sumy state University, Sumy

PROVIDING OF COMPETITIVENESS OF SUBJECTS OF MENAGE IS THROUGH THE INPUT OF ECOLOGICAL ACCOUNT

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"