Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: О. І. Білик

Знайдено документів: 3

№ 10, 2019

Н. Ю. Подольчакд. е. н., професор, завідувач кафедри адміністративного та фінансового менеджменту,Національний університет «Львівська політехніка»О. І. Біликк. е. н., доцент кафедри адміністративного та фінансового менеджменту,Національний університет «Львівська політехніка»Я. В. Левицькааспірант, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

СУЧАСНИЙ СТАН ЦИФРОВІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ

N. Yu. PodolchakDoctor of economic Sciences, Professor,Head of Department of administrative and financial management, NU "Lviv Polytechnic", LvivO. I. BilykPh.D. in Economics, Docent of the department of administrative and financial management,NU \"Lviv Polytechnic\", LvivYa. V. LevytskaPhD student of the Department of administrative and financial management,NU \"Lviv Polytechnic\", Lviv

THE CONDITION OF DIGITALIZATION IN UKRAINE

№ 2, 2015

О. І. Біликк. е. н, доцент кафедри адміністративного та фінансового менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка»

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У СФЕРІ ФІНАНСУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ

O. I. BilykPh.D. in Economics, Docent of the department of administrative and financial management National University «Lvivs’ka politehnik

MAIN DIRECTIONS OF TRANSFORMATION PROCESSES IN SOCIAL SECURITY FUNDING IN UKRAINE

№ 7, 2014

О. І. Біликк. е. н, доцент кафедри адміністративного та фінансового менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка»

ПЕРСПЕКТИВИ РЕФОРМУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ

O. I. BilykPh.D. in Economics, Docent of the department of administrative and financial management National University «Lvivs’ka politehnika»

PROSPECTS FOR REFORM OF THE NATIONAL SOCIAL INSURANCE SYSTEM

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"