Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: О. Є. Кузьмін

Знайдено документів: 4

№ 12, 2013

О. Є. Кузьміндоктор економічних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка»А. М. Дідиккандидат економічних наук, здобувач кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва Національний університет «Львівська політехніка»

МЕТОДИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ З АНАЛІЗУВАННЯ ВПЛИВУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ВАЖЕЛІВ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЛІВЕКТОРНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ

Oleg KuzminPhD (Economics), Professor, Director of Educational-scientific Institute of Economics and Management Lviv Polytechnic National UniversityAndrii DidykPhD (Economics), Searcher Lviv Polytechnic National University

METHODICAL FRAMEWORKS OF ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF SOCIAL AND ECONOMIC LEVERAGES ON PROVIDING MULTI-VECTOR DEVELOPMENT OF ENTERPRISES

О. Е. Кузьминдоктор экономических наук, профессор, директор Учебно-научного института экономики и менеджмента предприятий, Национальный университет «Львовская политехника»А. Н. Дидыккандидат экономических наук, соискатель кафедры менеджмента и международного предпринимательства, Национальный университет «Львовская политехника»

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО АНАЛИЗУ ВЛИЯНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЫЧАГОВ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЛИВЕКТОРНОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ

№ 10, 2013

О. Є. Кузьміндоктор економічних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка»А. М. Дідиккандидат економічних наук, здобувач кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва Національний університет «Львівська політехніка»

ШЛЯХИ ПОКРАЩАННЯ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО МІКРОКЛІМАТУ КОЛЕКТИВУ В УМОВАХ ПОЛІВЕКТОРНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Oleg KuzminPhD (Economics), Professor, Director of Educational-scientific Institute of Economics and Management Lviv Polytechnic National UniversityAndrii DidykPhD (Economics), Searcher Lviv Polytechnic National University

WAYS OF IMPROVEMENT OF SOCIAL-PSYCHOLOGICAL MICROCLIMATE OF COLLECTIVE IN CONDITIONS OF MULTI-VECTOR DEVELOPMENT OF ENTERPRISE

О. Е. Кузьмининститута экономики и менеджмента предприятий, Национальный университет «Львовская политехника»А. Н. Дидыккандидат экономических наук, соискатель кафедры менеджмента и международного предпринимательства, Национальный университет «Львовская политехника»

ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО МИКРОКЛИМАТА КОЛЛЕКТИВА В УСЛОВИЯХ ПОЛИВЕКТОРНОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

№ 4, 2013

О. Є. Кузьмінд. е. н., проф., завідувач кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет «Львівська політехніка», м. ЛьвівО. В. Пирогк. е. н., доц., докторант кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ

O. Ev. KuzminDoctor of Economics, Professor, Head of Department of Management and International Business, Lviv Polytechnic National University, LvivO. V. PyrogPhD in Economic Sciences, Associate Professor, PhD of Department of Management and International Business, Lviv Polytechnic National University, Lviv

ECONOMIC DEVELOPMENT OF NATIONAL ECONOMY OF UKRAINE: REGIONAL ASPECTS

№ 4, 2011

О. Є. Кузьміндоктор економічних наук, професор, директор навчально-наукового інституту економіки і менеджменту, завідувач кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва Національного університету «Львівська політехніка»О. Г. Мельникдоктор економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва Національного університету «Львівська політехніка»О. В. Муканкандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва Національного університету «Львівська політехніка»Н. М. Сиротинськапровідний спеціаліст відділу молодіжної політики та соціального розвитку, здобувач кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва Національного університету «Львівська політехніка»

УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В СИСТЕМІ ПРОЦЕСНО-СТРУКТУРОВАНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"