Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: О. Є. Бавико

Знайдено документів: 9

№ 12, 2017

О. Є. Бавикод. е. н., доцент, завідувач кафедри підприємництва і торгівлі, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, м. Крівий Ріг

НЕОБХІДНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА МЕХАНІЗМИ ЙОГО ЗДІЙСНЕННЯ

А. E. Bavykodoctor of economic sciences, аssociate рrofessor, head of department of business and trade, Donetsk national university of economics and trade named after Mykhayilo Tugan-Baranowski, Kryvyi Rih

NECESSITY OF STATE REGULATION OF ENTREPRENEURSHIP AND ITS IMPLEMENTATION MECHANISM

№ 11, 2016

О. Є. Бавикод. е. н., доцент, завідувач кафедри підприємництва і торгівлі, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, м. Крівий Ріг

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ ТРИКОТАЖНИХ ВИРОБІВ В УКРАЇНІ

А. E. Bavykodoctor of economic sciences, аssociate рrofessor, head of department of business and trade, Donetsk national university of economics and trade named after Mykhayilo Tugan-Baranowski, Kryvyi Rih

THE TRENDS OF MARKET KNITWEAR IN UKRAINE

№ 6, 2015

О. Є. Бавикодоктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту, Міжнародний університет бізнесу і права, м. Херсон

КЛАСТЕРНА ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК УПРАВЛІНСЬКИЙ ЗАСІБ РЕГІОНАЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

О. Y. BavykoDoctor of Sciences (Economics), Associate Professor, Professor of Department of Management, University of International Business and Law, Kherson

CLUSTER ORGANIZATION OF ECONOMIC ACTIVITY AS A MANAGEMENT TOOL FOR REGIONAL MANAGEMENT

№ 12, 2014

О. Є. Бавикодоктор економічних наук, професор кафедри менеджменту, Міжнародний університет бізнесу і права, м. ХерсонМ. П. Петренкок. е. н., докторант, Міжнародний університет бізнесу і права, м. Херсон, Україна

УПРАВЛІННЯ СТРУКТУРНОЮ ПЕРЕБУДОВОЮ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

О. Y. Bavykodoctor of sciences (economics), professor of department of management, University of International Business and Law, KhersonM. Р. PetrenkoPhD, doctoral student, University of International Business and Law, Kherson, Ukraine

MANAGEMENT OF RESTRUCTURING THE ECONOMY IN A  POST-INDUSTRIAL TRANSFORMATION

№ 11, 2012

О. Є. Бавикок. політ. н., доцент кафедри менеджменту, Міжнародний університет бізнесу і права, м. Херсон

РЕГІОНАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ФІКСОВАНОГО ТА МОБІЛЬНОГО ТЕЛЕФОННОГО ЗВ’ЯЗКУ

№ 10, 2012

О. Є. Бавикок. політ. н., доцент кафедри менеджменту, Міжнародний університет бізнесу і права, м. Херсон

ІНТЕГРАЛЬНА ОЦІНКА СТУПЕНЮ ТА ДИНАМІКИ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ЕКОНОМІЦІ РЕГІОНУ

№ 7, 2012

О. Є. Бавикок. політ. н., доцент кафедри менеджменту, Міжнародний університет бізнесу і права, м. Херсон

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ

№ 5, 2012

О. Є. Бавикок. політ. н., доцент кафедри менеджменту, Міжнародний університет бізнесу і права, м. Херсон

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ

№ 4, 2012

О. Є. Бавикок. політ. н., доцент кафедри менеджменту, Міжнародний університет бізнесу і права, м. Херсон

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ДЕФІНІЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"