Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: Н. Ю. Мущинська

Знайдено документів: 2

№ 12, 2015

Н. Ю. Мущинськак. е. н., доцент кафедри управління проектами в міському господарстві і будівництві, Харківська національна академія міського господарства, м. ХарківА. В. Сивоконьаспірант Інституту економіко-правових досліджень НАН України, м. Київ

ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВЕ УПРАВЛІННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ

N. Yu. MuschynskaCandidate of Economics, assistant professor of project management in municipal services and construction, Kharkiv National Academy of Municipal Economy, KharkivA. V. SyvokonPostgraduate, Institute of Economic and Legal Researches NAS of Ukraine, Kyiv

TARGET-ORIENTED MANAGEMENT AS A TOOL FOR INNOVATIVE REGIONAL DEVELOPMENT STRATEGIES

№ 2, 2014

Н. Ю. Мущинськак. е. н., доцент кафедри управління проектами в міському господарстві і будівництві, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, Україна, м. Харків

ЗБАЛАНСОВАНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНУ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

N. Y. Moshunskacandidate of economics science, associate professor of project management in municipal services and construction, Kharkiv national University of urban economy named after A.N. Beketov, Ukraine, Kharkiv

BALANCED DEVELOPMENT OF A REGION: THEORETICAL ASPECT

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"