Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: Н. С. Танклевська

Знайдено документів: 3

№ 8, 2015

Н. С. Танклевськад. е. н., професор, завідувач кафедри обліку і оподаткування, ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»

РИЗИКИ В УПРАВЛІННІ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

N. S. TanklevskaDoctor of Science in Economics, Professor, Sc. Professor Chief of the department of account and taxation of SHEE «Kherson state agrarian university»

RISKS IN THE MANAGEMENT BY THE MONEYS STREAMS OF THE ENTERPRISE

№ 9, 2013

Н. С. Танклевськад. е. н, професор, завідувач кафедри обліку і аудиту та фінансів ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»М. М. Кальченкоаспірант кафедри обліку і аудиту та фінансів ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»

СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ФОНДОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ

N. S. TanklevskaDoctor of economic Science, Professor, Head of Accounting, Auditing and Finance Department SHEE "Kherson State Agrarian University"M. M. KalchenkoPostgraduate of Accounting, Auditing and Finance Department SHEE "Kherson State Agrarian University"

CONDITION AND PROBLEMS OF THE STOCK MARKET FORMATION IN UKRAINE

№ 6, 2013

С. В. Коковіхінд . с. - г. н., професор, завідувач кафедри організації виробництва і агробізнесу, Херсонський державний аграрний університет, м. ХерсонН. С. Танклевськад. е. н., професор, завідувач кафедри фінансів, Херсонський державний аграрний університет, м. ХерсонН. В. Кириченкоаспірант, Херсонський державний аграрний університет, м. Херсон

ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО РОЗВИТКУ ЗРОШУВАНИХ МЕЛІОРАЦІЙ НА ЛОКАЛЬНОМУ ТА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНЯХ

S. V. Kokovihindoctor of agricultural sciences, professor, head of department of production and agribusiness Kherson State Agrarian University, KhersonN. S. TanklevskaDoctor of Economics, Professor, Head of department of Finance, Kherson State Agrarian University, KhersonN. V. Kirichenkoa graduate student, Kherson State Agrarian University, Kherson

INNOVATIVE APPROACHES TO DEVELOPMENT RECLAMATION ON IRRIGATED LANDS AT LOCAL AND REGIONAL LEVELS

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"