Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: Н. С. Іванова

Знайдено документів: 2

№ 12, 2016

Н. С. Івановак. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу та менеджменту, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, м. Кривий Ріг

ОЦІНКА РЕЙТИНГУ ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МЕТОДОМ ТАКСОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ

N. IvanovaPhD, Docent, Associate Professor at the Department of marketing and management, Donetsk National University of Economics and Trade Named after Mykhailo Tygan-Baranovsky, Kryvyi Rih

ASSESSMENT OF RATING OF ECONOMIC ACTIVITY’S TYPES BY TAXONOMIC ANALYSIS

№ 3, 2014

Н. С. Івановакандидат економічних наук, доцент кафедри економічної кібернетики, Криворізький факультет Запорізького національного університету

ГРУПУВАННЯ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ ЗА ПОКАЗНИКАМИ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ МЕТОДАМИ БАГАТОВИМІРНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ

N. S. IvanovaPhD, associate professor of the department of economic cybernetics, Krivorizky faculty Zaporizhzhya National University

GROUPING OF REGIONS OF UKRAINE ON INDICATORS FINANCIAL SAFETY BY THE METHODS OF MULTIDIMENSIONAL CLASSIFICATION

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"