Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: Н. О. Федяй

Знайдено документів: 4

№ 2, 2020

О. М. Стасюкк. е. н., старший науковий співробітник,Державна установа “Інститут економіки та прогнозування НАН України”Л. Ю. Чмирьованауковий співробітник,Державна установа “Інститут економіки та прогнозування НАН України”Н. О. Федяймолодший науковий співробітник,Державна установа “Інститут економіки та прогнозування НАН України”

ШВИДКІСТЬ ЯК КОНКУРЕНТНА ПЕРЕВАГА ВИСОКОШВИДКІСНИХ НАЗЕМНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

O. StasiukPhD in Economics, Senior Researcher,State Organization “Institute of the Economy and Forecastingof the National Academy of Sciences of Ukraine”L. ChmyrovaResearcherState Organization “Institute of the Economy and Forecastingof the National Academy of Sciences of Ukraine”N. FediaiJunior Researcher,State Organization “Institute of the Economy and Forecastingof the National Academy of Sciences of Ukraine”

SPEED AS A COMPETITIVE ADVANTAGE OF HIGH SPEED LAND TRANSPORTATION

№ 12, 2018

Н. О. Федяйм. н. с., відділу розвитку виробничої інфраструктури,Інститут економіки та прогнозування НАН України, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В ТРАНС-ЄВРОПЕЙСЬКУ ТРАНСПОРТНУ МЕРЕЖУ

N. FediaiJunior Research, State Organisation «Institute for Economics and Forecasting,NAS of Ukraine», Kiev

FEATURES OF THE INTEGRATION OF UKRAINIAN TRANSPORT INFRASTRUCTURE INTO THE TRANS-EUROPEAN NETWORK TRANSPORT

№ 7, 2013

І. А. Бевзаспірант, головний економіст ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», м. КиївН. О. Федяйм. н. с. ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», м. Київ

ОЦІНКА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ У ДОКРИЗОВИЙ І ПОСТКРИЗОВИЙ ПЕРІОДИ

I. BevzInstitute of Economics and Forecasting of NAS of Ukraine, KyivN. FediaiInstitute of Economics and Forecasting of NAS of Ukraine, Kyiv

ASSESSMENT OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGIONS OF UKRAINE IN THE PRE-CRISIS AND POST-CRISIS PERIODS

№ 3, 2013

Л. Ю. Чмирьовамолодший науковий співробітник, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», м. КиївН. О. Федяймолодший науковий співробітник, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», м. Київ

РАЙОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ ЯК ОДИН З ФАКТОРІВ ПРОСТОРОВОГО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"