Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: Н. М. Соколова

Знайдено документів: 5

№ 6, 2020

В. М. Даценкок. т. н., Науково Технічний центр “Дорожний контроль якості” (ДП “Дорожний контроль якості”), Київ, УкраїнаЮ. А. Маковськамагістр, ДП ДерждорНДІ, Київ, УкраїнаН. М. Соколовак. е. н., Національний транспортний університет, Київ, Україна

МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ В ДОВГОСТРОКОВИХ ДОГОВОРАХ З ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО УТРИМАННЯ ДОРІГ

V. DatsenkoPhD in Technical Sciences, State Enterprise and technical center “Road quality control” SE “Road quality control”, Kiev, UkraineYu. MakovskaMaster\'s degree in Economics, State Enterprise “State Highway Research Institute”, Kiev, UkraineN. SokolovaPhD in Economics, National University of Transport, Kyiv, Ukraine

MECHANISM OF QUALITY ASSURANCE IN LONG TERM CONTRACTS FOR ROAD MAINTENANCE

№ 12, 2017

Н. М. Соколовак. е. н., доцент кафедри управління виробництвом і майном, Національний транспортний університет, м. КиївЮ. А. Маковськаасистент кафедри аеропортів, Національний транспортний університет, м. Київ

ОБҐРУНТУВАННЯ РІВНІВ ОБСЛУГОВУВАННЯ У ДОВГОСТРОКОВИХ КОНТРАКТАХ НА УТРИМАННЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ

N. M. SokolovaCandidate of Economic Science, associate professor of Production and Property Management Department, National Transport University, Kyiv, UkraineJ. A. MakovskaAssistant Department of Airports, National Transport University, Kyiv, Ukraine

RATIONALE LEVEL OF SERVICE IN LONG-TERM OUTPUT AND PERFORMANCE-BASED FOR ROAD CONTRACTS

№ 11, 2017

Н. М. Соколовак. е. н., доцент кафедри транспортного будівництва та управління майном, Національний транспортний університет, м. КиївН. Ю. ХмураАсистент кафедри менеджменту, Національний транспортний університет, м. Київ

ТЕОРІЯ РЕАЛЬНИХ ОПЦІОНІВ В ДОХОДНОМУ МЕТОДІ ОЦІНКИ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ

N. M. SokolovaCandidate of Economic Science, associate professor of Transport Construction and Property Management Department, National Transport University, Kyiv, UkraineN. J. HmuraAssistant of Management Department, National Transport University, Kyiv, Ukraine

REAL OPTIONS THEORY IN THE REVENUE METHOD FOR ESTIMATING HIGHWAYS

№ 8, 2016

Н. М. Соколовак. е. н., доцент кафедри управління виробництвом і майном, Національний транспортний університет, м. КиївН. Ю. Шкарівськааспірант, Національний транспортний університет, м. Київ

ЗАСТОСУВАННЯ РЕАЛЬНИХ ОПЦІОНІВ В ДОРОЖНІХ ПРОЕКТАХ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА

N. M. SokolovaCandidate of Economic Science, associate professor of Production and Property Management Department, National Transport University, Kyiv, UkraineN. J. ShkarivskaPostgraduate, National Transport University, Kyiv, Ukraine

USING OF REAL OPTIONS IN ROAD PROJECTS OF PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP

№ 6, 2016

Н. М. Соколовак. е. н., доцент кафедри управління виробництвом і майном, Національний транспортний університет, м. КиївЮ. А. Маковськааспірант, Національний транспортний університет, м. Київ

ІМІТАЦІЙНА МОДЕЛЬ ОБҐРУНТУВАННЯ ЦІНИ ДОВГОСТРОКОВОГО КОНТРАКТУ З УТРИМАННЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ

N. M. SokolovaCandidate of Economic Science, associate professor of Production and Property Management Department, National Transport University, Kyiv, UkraineJ. A. MakovskaPostgraduate, National Transport University, Kyiv, Ukraine

A SIMULATION MODEL GROUNDING OF PRICES LONG-TERM OUTPUT AND PERFORMANCE-BASED CONTRACT FOR ROADS

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"