Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: Н. М. Проценко

Знайдено документів: 4

№ 8, 2020

Н. М. Проценкок. е. н., доцент, доцент кафедри інформаційних технологій, консалтингу і туризму, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, м. Харків

ДЕМОГРАФІЧНА КРИЗА В КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ

N. ProtsenkoPhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of economic cybernetics, Kharkov National agrarian University named after V.V. Dokuchaev, Kharkov

THE DEMOGRAPHIC CRISIS IN THE CONCEPT OF DEVELOPMENT HUMAN CAPITAL

№ 12, 2016

Н. М. Проценкок. е. н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики, Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва, м. ХарківТ. А. Бутенкок. е. н., доцент, завідувач кафедри економічної кібернетики, Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва, м. Харків

СТАН ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА І СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ

N. M. ProtsenkoPh.D. in Economics, associate professor, associate professor of department of economic cybernetics, Kharkov National agrarian University named after V.V. Dokuchaev, KharkovT. A. ButenkoPh.D. in Economics, associate professor, manager of department of economic cybernetics, Kharkov National agrarian University named after V.V. Dokuchaev, Kharkov

STATE AND DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF THE SYSTEM OF THE INFORMATIVE PROVIDING OF AGRARIAN PRODUCTION AND RURAL POPULATION

№ 12, 2014

Т. А. Бутенкок. е. н., доцент, завідувач кафедри економічної кібернетики, Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва, м. ХарківН. М. Проценкок. е. н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики, Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва, м. Харків

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РОЗРОБКИ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ АГРАРНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

T. A. ButenkoPh.D. in Economics, associate professor, manager of department of economic cybernetics, Kharkov National agrarian University named after V. V. Dokuchaev, KharkovN. M. ProtsenkoPh.D. in Economics, assistant professor of department of economic cybernetics, Kharkov National agrarian University named after V.V. Dokuchaev, Kharkov

PRESSING QUESTIONS OF DEVELOPMENT AND INTRODUCTION OF INFORMATIVE SYSTEMS OF AGRARIAN MANAGEMENT

№ 2, 2014

Н. М. Проценкок. е. н., в. о. доцента кафедри економічної кібернетики, Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва, м. Харків

ТЕХНІЧНА ЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

N. M. ProtsenkoPh.D. in Economics, assistant professor of department of economic cybernetics, Kharkov National agrarian University named after V.V. Dokuchaev, Kharkov

TECHNICAL MATERIAL WELL-BEING OF AGRARIAN SECTOR OF ECONOMY: FOREIGN EXPERIENCE

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"