Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: Н. М. Гвоздик

Знайдено документів: 1

№ 5, 2014

Н. М. Гвоздикк. е. н., доцент кафедри управління персоналом і економіки праці, ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», м. Полтава

РОЛЬ ДЕРЖАВИ У ФОРМУВАННІ І РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ

N. M. GvozdykCand. of Econ. Sciences, Associate Professor Department of Personnel Management and Labour Economics, Higher Educational Establishment within Ukoopspilka «Poltava University of Economics and Trade»

A ROLE OF THE STATE IS IN FORMING AND DEVELOPMENT OF HUMAN CAPITAL

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"