Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: Н. М. Білоус

Знайдено документів: 3

№ 10, 2016

Н. М. Білоуск. е. н., доцент кафедри фінансів та економіки природокористування Національного університету водного господарства та природокористування (м. Рівне)І. Л. Сазонецьд. е. н., проф., завідувач кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності Національного університету водного господарства та природокористування (м. Рівне)

ВИЗНАЧЕННЯ КОРПОРАТИВНИХ СТРАТЕГІЙ ТА ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ФАКТОРИНГУ У ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ

N. M. Bilous I. L. Sazonets

DEFINITION OF CORPORATE STRATEGIES AND THE APPROPRIATENESS OF THE USE OF FACTORING IN THEIR IMPLEMENTATION

№ 9, 2016

Н. М. Білоуск. е. н., доцент кафедри фінансів та економіки природокористування Національного університету водного господарства та природокористування (м. Рівне)І. Л. Сазонецьд. е. н., проф., завідувач кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності Національного університету водного господарства та природокористування (м. Рівне)

ЗНАЧЕННЯ ФАКТОРИНГУ В СИСТЕМІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

N. M. Bilous I. L. Sazonets

THE IMPORTANCE OF FACTORING IN THE SYSTEM OF STRATEGIC ENTERPRISE MANAGEMENT

№ 4, 2014

І. Л. Сазонецьд. е. н., професор Національного університету водного господарства та природокористування, м. РівнеН. М. Білоусздобувач Національного університету водного господарства та природокористування, ст.,викладач кафедри фінансів і економіки природокористування, НУВГП, м. Рівне

БІЗНЕС –МОДЕЛІ КОРПОРАТИВНИХ СТРАТЕГІЙ УПРАВЛІННЯ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ

I. L. Sazonecd. e. n. professor, national University of water management and nature resources use, RivneN. M. Bilousnational University of water management and nature resources use, Rivne

BUSINESS -MODELS OF CORPORATE STRATEGIES MANAGEMENT OF INSURANCE COMPANIES

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"