Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: Н. Й. Радіонов

Знайдено документів: 4

№ 5, 2017

Н. Й. Радіоновк. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Київського національного університету технологій та дизайну, м. КиївК. О. Журамагістр, Київського національного університету технологій та дизайну, м. Київ

КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТА МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ГРОШОВИХ КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВА

N. RadionovaPh.Doc. of Economics, associate professor of Kiev National University of Technology and Design, KyivK. JuraM.S., Kiev National University of Technology and Design, Kiev

CONCEPTUAL APPROACH TO MANAGEMENT AND METHODS OF ENTERPRISE'S CASH AUDIT

№ 12, 2016

Н. Й. Радіоновак. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Київського національного університету технологій та дизайну, м. КиївВ. Ю. Риженкомагістр, Київського національного університету технологій та дизайну, м. Київ

НАПРЯМИ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИТРАТ НА ЗАРОБІТНУ ПЛАТУ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВА

N. RadionovaPh.Doc. of Economics, associate professor of Kiev National University of Technology and Design, KyivV. RyzhenkoM.S., Kiev National University of Technology and Design, Kiev

DIRECTIONS OF OPTIMIZING THE EXPENSES FOR SALARY THROUGH THE SYSTEM OF ENTERPRISE’S STRATEGIC MANAGEMENT

№ 2, 2016

Н. Й. Радіоновак. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Київського національного університету технологій та дизайну, м. КиївВ. В. Терещукмагістр, Київського національного університету технологій та дизайну, м. Київ

РОЗРАХУНКОВІ ОПЕРАЦІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ ДИСТАНЦІЙНИХ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ

N. RadionovaPh.Doc. of Economics, associate professor of Kiev National University of Technology and Design, KyivV. TereshykM.S., Kiev National University of Technology and Design, Kiev

PAYMENT TRANSACTIONS WITH THE HELP OF REMOTE BANKING SERVICES: ADVANTAGES AND DISADVANTAGES

№ 11, 2015

Н. Й. Радіоновак. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Київського національного університету технологій та дизайну, м. КиївЛ. М. Ременюкмагістр, Київського національного університету технологій та дизайну, м. Київ

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ І КОНТРОЛЮ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

N. Radionovac. e. s., assistant professor Kiev National University of Technology and Design, KievL. Remenyukmaster, Kiev National University of Technology and Design, Kiev

WAYS TO IMPROVE ACCOUNTING CALCULATIONS OFWAGES CONTROL FIXED ASSETS

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"