Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: Н. Г. Метеленко

Знайдено документів: 11

№ 5, 2018

N. G. MetelenkoDoctor of Economics, Professor,Head of the Department "Finance, Banking and Insurance",Zaporizhzhya State Engineering AcademyV. O. OgloblinaCandidate of Economics, Associate Professor,Department \"Finance, Banking and Insurance\",Zaporizhzhya Institute of Economics and Information Technologies

FINANCIAL COMPONENTS IN THE SYSTEM OF ECONOMIC SECURITY OF INDUSTRIAL ENTERPRISE

Н. Г. Метеленкод. е. н., проф., завідувач кафедри «Фінанси, банківська справа та страхування»Запорізької державної інженерної академіїВ. О. Оглоблінак. е. н., доцент, кафедра «Фінанси, банківська справа та страхування»Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій

ФІНАНСОВІ СКЛАДОВІ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

№ 4, 2018

Н. Г. Метеленкод. е. н., проф., завідувач кафедри «Фінанси, банківська справа та страхування» Запорізької державної інженерної академіїВ. В. Фатюхак. е. н., доц., кафедра «Фінанси, банківська справа та страхування» Запорізької державної інженерної академіїЛ. І. Кириловак. е. н., доц., кафедра «Фінанси, банківська справа та страхування» Запорізької державної інженерної академіїН. В. Нестеренкодоцент кафедри «Фінанси, банківська справа та страхування» Запорізької державної інженерної академії

ФІНАНСОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО – ПРАВОВІ ОЗНАКИ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА

N. G. MetelenkoDoctor of Economics, Professor, Head of the Department "Finance, Banking and Insurance" Zaporizhzhya State Engineering AcademyV. V. FatyukhaCandidate of Economic Sciences, Associate Professor, Department of Finance, Banking and Insurance, Zaporizhzhya State Engineering AcademyL. I. KirilovаCandidate of Economic Sciences, Associate Professor, Department of Finance, Banking and Insurance, Zaporizhzhya State Engineering AcademyN. V. NesterenkoAssociate Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance of the Zaporizhzhya State Engineering Academy

FINANCIAL AND ORGANIZATIONAL - LEGAL SIGNS OF THE BANKRUPTCY OF THE ENTERPRISE

№ 4, 2017

Н. Г. Метеленкод. е. н., проф., завідувач кафедри «Фінанси, банківська справа та страхування» Запорізької державної інженерної академіїЄ. Ю. Ткаченкок. е. н., доц., кафедра «Фінанси, банківська справа та страхування» Запорізької державної інженерної академіїЛ. І. Кириловак. е. н., доц., кафедра «Фінанси, банківська справа та страхування» Запорізької державної інженерної академіїО. В. Яришкок. е. н., доц., кафедра «Фінанси, банківська справа та страхування» Запорізької державної інженерної академії

ПРАКТИКА АНТИКРИЗОВОГО ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ, ЩО ФУНКЦІОНУЄ В УМОВАХ ВТРАТИ ФІНАНСОВОЇ РІВНОВАГИ

N. G. MetelenkoDoctor of Economics, Professor, Head of the Department "Finance, Banking and Insurance"  Zaporizhzhya State Engineering AcademyYe. Y. TkachenkoCandidate of Economic Sciences, Associate Professor, Department of Finance, Banking and Insurance, Zaporizhzhya State Engineering AcademyL. I. KirilovаCandidate of Economic Sciences, Associate Professor, Department of Finance, Banking and Insurance, Zaporizhzhya State Engineering AcademyO. V. YarishkoCandidate of Economic Sciences, Associate Professor, Department of Finance, Banking and Insurance, Zaporizhzhya State Engineering Academy

PRACTICE OF ANTI-CRISIS FINANCIAL MANAGEMENT BY AN ENTERPRISE ACTING IN THE CONDITIONS OF LOSS OF FINANCIAL EQUILIBRIUM

№ 1, 2018

N. G. MetelenkoDoctor of Economics, Professor, Head of the Department "Finance, Banking and Insurance" Zaporizhzhya State Engineering AcademyV. V. FatyukhaCandidate of Economic Sciences, Associate Professor, Department of Finance, Banking and Insurance, Zaporizhzhya State Engineering AcademyL. I. KirilovaCandidate of Economic Sciences, Associate Professor, Department of Finance, Banking and Insurance, Zaporizhzhya State Engineering AcademyO. V. YarishkoCandidate of Economic Sciences, Associate Professor, Department of Finance, Banking and Insurance, Zaporizhzhya State Engineering Academy

PRACTICAL IMPLEMENTATION OF THE CONCEPT OF FINANCIAL CONTROL IN LOSS-MAKING ENTERPRISE

Н. Г. Метеленкод. е. н., проф., завідувач кафедри «Фінанси, банківська справа та страхування» Запорізької державної інженерної академіїВ. В. Фатюхак. е. н., доц., кафедра «Фінанси, банківська справа та страхування» Запорізької державної інженерної академіїЛ. І. Кириловак. е. н., доц., кафедра «Фінанси, банківська справа та страхування» Запорізької державної інженерної академіїО. В. Яришкок. е. н., доц., кафедра «Фінанси, банківська справа та страхування» Запорізької державної інженерної академії

ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛІНГУ НА ЗБИТКОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

№ 2, 2015

Н. Г. Метеленкод. е. н., завідувач кафедри «Фінанси» Запорізької державної інженерної академії

ФІНАНСОВІ ТА СТРАТЕГІЧНІ СКЛАДОВІ КОНТРОЛІНГУ В ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ НА МАШИНОБУДІВНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

N. G. Metelenkod. e. s., Head of “Finance” department of Zaporizhya state engineering academy

FINANCIAL AND STRATEGIC COMPONENTS OF CONTROLLING IN THE INNOVATION PROCESSES ON MACHINERY ENTERPRISE

№ 1, 2015

Н. Г. Метеленкод. е. н., завідувач кафедри «Фінанси» Запорізької державної інженерної академії

ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ В УКРАЇНІ

N. G. Metelenkod. e. s., Head of “Finance” department of Zaporizhya state engineering academy

FINANCIAL ASPECTS OF INNOVATION MACHINERY ENTERPRISES DEVELOPMENT IN UKRAINE

№ 1, 2013

Н. Г. Метеленкод. е. н., завідувач кафедри „Фінансів” Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

№ 10, 2012

Н. Г. Метеленкод. е. н., завідувач кафедри „Фінансів” Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій

ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМ ПІДПРИЄМСТВОМ У КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

№ 6, 2012

Н. Г. Метеленкод.е.н, завідувач кафедри „Фінансів” Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій

ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ АКТИВІЗАЦІЇ ПРОЦЕСІВ ІНВЕСТУВАННЯ В ОСНОВНИЙ КАПІТАЛ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

№ 8, 2010

Н. Г. Метеленкок.е.н., доцент, Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАХОДИ МОТИВАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СИСТЕМІ РОЗВИТКУ ВНУТРІШНЬОГО СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА

№ 7, 2010

Н. Г. Метеленкок.е.н., доцент, Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій

ВИРОБНИЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЯК ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ВНУТРІШНЬОГО ГОСПОДАРСЬКОГО МЕХАНІЗМУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"