Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: Н. Г. Георгіаді

Знайдено документів: 10

№ 7, 2020

Н. Г. Георгіадід. е. н., професор, професор кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет «Львівська політехніка», м. ЛьвівР. Б. Вільгуцькак. е. н., старший викладач кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

АНАЛІЗУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР УПРАВЛІННЯ ВІТЧИЗНЯНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

N. HeorhiadiDoctor of Economic Sciences, Professor, Professor of Management and International Business Department, Lviv Polytechnic National UnivesityR. VilhutskaPhD in Economics, Senior lecturer of Management and International Business Department, Lviv Polytechnic National Univesity

ANALYSIS OF ORGANIZATIONAL STRUCTURES OF MANAGEMENT OF DOMESTIC ENTERPRISES

№ 8, 2019

Н. Г. Георгіадід. е. н., професор, професор кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет «Львівська політехніка», м. ЛьвівР. Б. Вільгуцькак. е. н., старший викладач кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

МАТРИЧНО-МЕРЕЖЕВИЙ ПІДХІД ДО ПОБУДОВИ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

N. H. HeorhiadiDoctor of Science in Economics, Professor, Professor of Management and International Business Department, Lviv Polytechnic National UnivesityR. B. VilhutskaPhD in Economics, Senior lecturer of Management and International Business Department,Lviv Polytechnic National Univesity

MATRIX-NETWORK APPROACH TO FORMING ORGANIZATIONAL STRUCTURES OF ENTERPRISE MANAGEMENT

№ 4, 2018

Є. С. Барвінськак. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет «Львівська політехніка», м. ЛьвівН. Г. Георгіадід. е. н., професор, професор менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет «Львівська політехніка», м. ЛьвівГ. Й. Лучкок. е. н, асистент кафедри технологій управління, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Ye. S. BarvinskaPhD, Associate Professor, Associate Professor of Department of Management and International Business, National Univesity “Lviv Polytechnic”N. H. HeorhiadiDoctor of Economics, Professor, Professor of Department of Management and International Business, National Univesity “Lviv Polytechnic”H. Y. LuchkoPh.D., an Assistant of the Department of Management Technologies, National University “Lviv Polytechnic”

FEATURES OF AN ENTERPRISE PERSONNEL FORMATION IN CONDITIONS OF AN INTERNATIONAL ENTERPRISE DEVELOPMENT

№ 3, 2018

Н. Г. Георгіадід. е. н., професор, професор менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет «Львівська політехніка», м. ЛьвівР. Б. Вільгуцькак. е. н., старший викладач кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет «Львівська політехніка», м. ЛьвівУ. І. Когутк. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

ЗАСТОСУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ ПРИНЦИПІВ ПОБУДОВИ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР УПРАВЛІННЯ

N. H. HeorhiadiDoctor of Science in Economics, Professor, Professor of Management and International Business Department, Lviv Polytechnic National UnivesityR. B. VilhutskaPhD in Economics, Senior lecturer of Management and International Business Department, Lviv Polytechnic National UnivesityU. I. KohutPhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of Management and International Business Department, Lviv Polytechnic National Univesity

THE ENTERPRISES APPLICATION THE PRINCIPLES OF CONSTRUCTION AT THE ORGANIZATIONAL MANAGEMENT STRUCTURES

№ 3, 2016

Н. Г. Георгіадід. е. н., професор кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національного університету «Львівська політехніка», м. Львів

СУЧАСНИЙ СТАН ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ АКТИВНОСТІ В УКРАЇНІ

Nelli HeorhiadiProfessor of the Department of Management and International Business, Institute of Economics and Management  of Lviv Polytechnic National University, Doctor of Science, Economics, professor

CURRENT STATUS OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITY IN UKRAINE

№ 9, 2013

Н. Г. Георгіадід. е. н., доцент, професор кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет «Львівська політехніка»С. В. Князьд. е. н., доцент, доцент кафедри екологічної політики і менеджменту природоохоронної діяльності, Національний університет «Львівська політехніка»Р. Б. Вільгуцькааспірант кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет «Львівська політехніка»

ПОБУДОВА ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВ В СИСТЕМАХ МЕНЕДЖМЕНТУ ПРИРОДООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

N. H. HeorhiadiDoctor of Economics Sciences, Ass. Professor, Professor of Management and International Business, National University "Lviv Polytechnic"S. V. KnyazDoctor of Economics Sciences, Ass.Prof., Ass.Prof. of Department of Ecological Policy and Managemen of Environmental Activities, Lviv Polytechnic National UniversityR. B. VilhutskaPostgraduate Department of Management and International Business, National University "Lviv Polytechnic"

BUILDING ORGANIZATIONAL STRUCTURES OF COMPANIES MANAGEMENT SYSTEMS IN ENVIRONMENTAL PERFORMANCE

№ 7, 2013

Н. Г. ГеоргіадіДоктор економічних наук, доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва,Національний університет «Львівська політехніка», м. ЛьвівС. В. КнязьДоктор економічних наук, доцент кафедри екологічної політики і менеджменту природоохоронної діяльності, Національний університет «Львівська політехніка», м. ЛьвівО. Є. ФедорчакАспірант кафедри менеджменту і міжнародного підприємнитцтва, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

ПРОГНОЗУВАННЯ РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА ЗАСАДАХ ПОБУДОВИ ЛІНІЙНИХ РЕГРЕСІЙНИХ МОДЕЛЕЙ

Nelli HeorhiadiDoctor of Economics Sciences, Ass.Prof., Professor of Department of Management and International Business, Lviv Polytechnic National University, LvivSviatoslav KniazDoctor of Economics Sciences, Ass.Prof., Ass.Prof. of Department of ecological Policy and Managemen of environmental activities, Lviv Polytechnic NationalOleksiy Fedorchakpostgraduate of Department of Management and International Business, Lviv Polytechnic National University, Lviv

FORECASTING MARKET VALUE OF THE ENTERPRISE ON THE BASIS OF LINEAR REGRESSION MODELS

№ 1, 2013

Н. Г. Георгіадід. е. н., доц., доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет «Львівська політехніка», м. ЛьвівО. Б. Свірськак. е. н., старший викладач кафедри технологій управління,  Національний університет «Львівська політехніка», м. ЛьвівР. Б. Вільгуцькааспірант кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ІНТЕГРОВАНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМ ПІДПРИЄМСТВОМ

№ 12, 2012

Н. Г. Георгіадід. е. н., доц., доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва Національного університету «Львівська політехніка»О. Б. Свірськак. е. н., старший викладач кафедри технологій управління Національного університету «Львівська політехніка»

КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ БАЗИС ОПЕРАТИВНО-КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ

№ 1, 2012

І. Б. Скворцовпрофесор, д. е. н., професор кафедри економіки підприємництва та інвестиційН. Г. Георгіадідоцент, к. е. н., доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет «Львівська політехніка»

МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"