Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: Н. В. Соловйова

Знайдено документів: 1

№ 7, 2017

Н. В. Соловйоваздобувач кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

КЛАСИФІКАЦІЯ ДОХОДІВ ГОЛОВНИХ РОЗПОРЯДНИКІВ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ГОЛОВНИХ РОЗПОРЯДНИКІВ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ

Natalia Volodymyrivna Solovyovаthe Applicant of the department of accounting in credit and budget Institutions and economic analysis of the secondary schools "Kyiv National Economic Vadym Hetman University»

CLASSIFICATION OF INCOME OF THE MAIN SPENDING UNITS AS A FACTOR IN IMPROVING THE EFFICIENCY OF MANAGING THE ACTIVITIES OF THE MAIN SPENDING UNITS

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"