Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: Н. В. Кириченко

Знайдено документів: 3

№ 4, 2020

І. В. Осадчукк.с.-г.н., доцент, доцент кафедри менеджменту організацій,ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»С. Ю. Болілак.с.-г.н., доцент, доцент кафедри менеджменту організацій,ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»Н. В. Кириченкок. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту організацій,ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»

РОЗВИТОК КРАФТОВОГО ОРГАНІЧНОГО СІМЕЙНОГО ФЕРМЕРСТВА – ШЛЯХ ДО ПОДОЛАННЯ БЕЗРОБІТТЯ НА СЕЛІ

I. OsadchukPhD in Agricultural science, associate professor, associate professor of Management оrganizations department, SHEI «Kherson state agrarian university»S. BolilaPhD in Agricultural science, associate professor, associate professor of Management оrganizations department, SHEI «Kherson state agrarian university»N. KyrychenkoPhD in Economics, associate professor, associate professor of Management оrganizations department, SHEI «Kherson state agrarian university»

THE DEVELOPMENT OF CRAFT ORGANIC FAMILY FARMING AS A DIRECTION FOR OVERCOMING RURAL UNEMPLOYMENT

№ 12, 2014

Н. В. Кириченкоаспірант кафедри обліку і аудиту та фінансів, ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет», м. Херсон

МЕТОДИКА ОЦІНКИ ДОЦІЛЬНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ У ДІЯЛЬНІСТЬ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

N. V. Kyrychenkoa graduate student of department of account and audit and finances SHEE «Kherson State Agrarian University»

METHODOLOGY OF ASSESS THE FEASIBILITY  INNOVATION  IN ACTIVITIES OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

№ 6, 2013

С. В. Коковіхінд . с. - г. н., професор, завідувач кафедри організації виробництва і агробізнесу, Херсонський державний аграрний університет, м. ХерсонН. С. Танклевськад. е. н., професор, завідувач кафедри фінансів, Херсонський державний аграрний університет, м. ХерсонН. В. Кириченкоаспірант, Херсонський державний аграрний університет, м. Херсон

ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО РОЗВИТКУ ЗРОШУВАНИХ МЕЛІОРАЦІЙ НА ЛОКАЛЬНОМУ ТА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНЯХ

S. V. Kokovihindoctor of agricultural sciences, professor, head of department of production and agribusiness Kherson State Agrarian University, KhersonN. S. TanklevskaDoctor of Economics, Professor, Head of department of Finance, Kherson State Agrarian University, KhersonN. V. Kirichenkoa graduate student, Kherson State Agrarian University, Kherson

INNOVATIVE APPROACHES TO DEVELOPMENT RECLAMATION ON IRRIGATED LANDS AT LOCAL AND REGIONAL LEVELS

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"