Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: Н. В. Зачосова

Знайдено документів: 5

№ 8, 2018

Н. В. Зачосовад. е. н., доцент, професор кафедри менеджменту та економічної безпеки,Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ

N. ZachosovaDoctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of Management and Economic Security Department, Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy, Cherkasy, Ukraine

PROBLEMATIC ASPECTS OF ACCOUNTING AND ANALYTICAL SUPPORT FOR ASSESSING THE LEVEL OF ECONOMIC SECURITY OF ENTERPRISES

№ 12, 2016

Н. В. Зачосовадоцент кафедри менеджменту та економічної безпеки, Черкаський національний університет імені Богдана ХмельницькогоО. В. Яковенкоздобувач кафедри менеджменту та економічної безпеки, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА РЕГІОНІВ ЯК ОСНОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

N. ZachosovaAssociate professor of Management and economic security Department, Cherkasy National University named after Bohdan KhmelnytskyO. YakovenkoSeeker of Management and economic security Department, Cherkasy National University named after Bohdan Khmelnytsky

FOOD SECURITY OF REGIONS AS A BASIS FOR NATIONAL SECURITY OF UKRAINE

№ 2, 2016

І. П. Мігусд. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту та економічної безпеки, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. ЧеркасиН. В. Зачосовак. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та економічної безпеки, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО ФІНАНСОВОГО РИНКУ ЯК СЕРЕДОВИЩА ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ ТА ДЖЕРЕЛА ЗОВНІШНІХ ЗАГРОЗ ЇХ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ

I. P. MihusDoctor of Economics, professor, head of department of management and economic security, Cherkasy National University named after Bohdan Khmelnytsky, CherkasyN. V. ZachosovaPh.D., associate professor, assistant professor of management and economic security, Cherkasy National University named after Bohdan Khmelnytsky, Cherkasy

CHARACTERISTICS OF THE TRENDS OF THE DEVELOPMENT OF DOMESTIC FINANCIAL MARKET AS A SPHERE OF FINANCIAL INSTITUTIONS FUNCTIONING AND A SOURCE OF EXTERNAL THREATS FOR THEIR ECONOMIC SECURITY

№ 11, 2011

С. М. Лаптєвк.е.н., доцент, ректор ПВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»Н. В. Зачосовак.е.н., доцент кафедри фінансів і кредиту, Східноєвропейський університет економіки і менеджменту

СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ КЕРІВНИЦТВА СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ НАПРЯМ ПОСИЛЕННЯ ЇХ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

№ 8, 2010

Н. В. Зачосовавикладач, заступник завідувача кафедри фінансів та кредиту, Східноєвропейський університет економіки та менеджменту

ЕТАПИ РОЗРОБКИ МЕТОДИКИ ОЦІНКИ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ КОМПАНІЇ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"