Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: Н. В. Бондарчук

Знайдено документів: 7

№ 10, 2017

Н. В. Бондарчукаспірант кафедри економічної теорії, Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ

ЕКОНОМІКО-ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ДЕВЕЛОПМЕНТУ ЯК ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ

N. V. Bondarchukрostgraduate student of the Department of economic theory, Kyiv National University of Construction and Architecture, Kyiv

ECONOMIC AND INSTITUTIONAL ASPECTS OF THE DEVELOPMENT FORMATION AS AN INNOVATIVE INVESTMENT INFRASTRUCTURE IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY

№ 12, 2016

Н. В. Бондарчукд. держ. упр., професор, професор кафедри обліку, аудиту та УФЕБ, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. ДніпроЮ. М. Ніколайчукмагістр, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА

N. V. BondarchukThe Doctor of Public Administration, professor of accounting, auditing and control of financial and economic safety, Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University, DniproYu. M. Nicolajchukmaster, Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University, Dnipro

ACCOUNTING AND ANALYTICAL PROVIDING MANAGEMENT OF THE ENTERPRISE’S ECONOMIC SECURITY

№ 11, 2016

Н. В. Бондарчукд. держ. упр., професор, професор кафедри обліку, аудиту та УФЕБ, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. ДніпроМ. Гуменчукмагістр, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

СУТНІСТЬ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА ТА НЕОБХІДНІСТЬ ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

N. V. BondarchukThe Doctor of Public Administration, professor of accounting, auditing and control of financial and economic safety, Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University, DniproM. Gumenchukmaster, Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University, Dnipro

THE ESSENCE OF THE FINANCIAL-ECONOMIC SECURITY OF THE ENTERPRISE AND THE NEED TO PROVIDE IT

№ 1, 2017

Н. В. Бондарчукд. держ. упр., професор, професор кафедри обліку, аудиту та УФЕБ, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. ДніпроА. В. Попелюкмагістр, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

ЕКОНОМІЧНА СУТЬ ГРОШОВОГО ПОТОКУ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

N. V. BondarchukThe Doctor of Public Administration, professor of accounting, auditing and control of financial and economic safety, Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University, DniproA. V. Popelukmaster, Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University, Dnipro

THE ECONOMIC SUBSTANCE OF CASH FLOW TO PROVIDE THE FINANCIAL AND ECONOMIC SECURITY OF AN ENTERPRISE

№ 12, 2011

Н. В. Бондарчукк.е.н., професор кафедри обліку і аудиту, Дніпропетровський державний аграрний університет

ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

№ 2, 2010

Н. В. Бондарчукк.е.н., доцент, кафедра обліку і аудиту, Дніпропетровський державний аграрний університет

ЕКОНОМІЧНА РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ У ВІДТВОРЮВАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

№ 1, 2010

Н. В. Бондарчукк.е.н., доцент, кафедра обліку і аудиту, Дніпропетровський державний аграрний університет

ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНІ ПОСЛУГИ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ: ДОСВІД КРАЇН З РОЗВИНЕНОЮ ЕКОНОМІКОЮ

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"