Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: Н. В. Аністратенко

Знайдено документів: 3

№ 6, 2020

Н. В. Аністратенкок. е. н., доцент,Київський Національний економічного університету ім. В.ГетьманаА. В. Мальченкостарший викладач,Київський Національний економічного університету ім. В.Гетьмана

РОЛЬ МВФ У ПОДОЛАННІ ЕКОНОМІЧНИХ НАСЛІДКІВ ПАНДЕМІЇ КОРОНАВІРУСУ ТА ВІДНОВЛЕННІ ТЕМПІВ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ

N. AnistratenkoPhD in Economics, Assistant Professor,Kyiv National Economic University named after Vadym HetmanA. MalchenkoSenior Lecturer,Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

ROLE OF THE IMF IN OVERCOMING THE ECONOMIC CONSEQUENCES OF THE CORONAVIRUS PANDEMIC AND RESTORING THE PACE OF ECONOMIC GROWTH OF THE WORLD ECONOMY

№ 11, 2019

Н. В. Аністратенкок. е. н., доцент,Київський Національний економічного університету ім. В.ГетьманаА. В. Мальченкостарший викладач,Київський Національний економічного університету ім. В.Гетьмана

РОЛЬ СОТ В РОЗВИТКУ ТОРГОВЕЛЬНИХ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ МІЖ КРАЇНАМИ В ГЛОБАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ

Natalia AnistratenkoPhD, (Economics), Assistant Professor,Kyiv National Economic University named after Vadym HetmanAnna MalchenkoSenior Lecturer,Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

THE ROLE OF THE WTO IN THE DEVELOPMENT OF TRADE COMMUNICATIONS BETWEEN COUNTRIES IN THE GLOBAL ECONOMY

№ 12, 2016

Н. В. Аністратенкок. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародного менеджменту, ДВНЗ “Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана”, м. КиївВ. Г. Роговийаспірант, ДВНЗ “Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана”, м. Київ

ВПЛИВ ВІДНОВЛЕННЯ ШОВКОВОГО ШЛЯХУ НА МІЖНАРОДНИЙ МАРКЕТИНГ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

N. V. AnistratenkoPh.D., assistant professor of the Department of international management, National Economic University named after Vadym Hetman, KyivV. G. RogovyjPostgraduate student, National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv

INFLUENCE OF RECOVERY OF THE SILK WAY ON INTERNATIONAL MARKETING OF THE UKRAINIAN ENTERPRISES

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"