Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: Н. Б. Демчишак

Знайдено документів: 3

№ 12, 2017

Н. Б. Демчишакд. е. н., доцент кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. ЛьвівТ. В. Новикстудентка магістратури, спеціальність “Фінанси, банківська справа та страхування”, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

БЮДЖЕТНЕ ФІНАНСУВАННЯ ВІЙСЬКОВО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ У СИСТЕМІ СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙ У ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНИХ ГАЛУЗЯХ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

N. В. DemchyshakDoctor of Economic Sciences, associate professor, associate professor of department of finance, monetary circulation and credit, Ivan Franko National University of L'vivT. V. Novykstudent, Master degree of department of finance, monetary circulation and credit, Ivan Franko National University of L\'viv

BUDGET FINANCING OF MILITARY-INDUSTRIAL COMPLEX IN THE SYSTEM OF STIMULATION OF INNOVATIONS IN HIGH-TECH INDUSTRIES OF THE NATIONAL ECONOMY

№ 10, 2016

Н. Б. Демчишакк. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

ТЕОРЕТИЧНА КОНСТРУКЦІЯ ТА СТРАТЕГІЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

N.В. Demchyshakcandidate of economic sciences, associate professor, associate professor of department of finance, monetary circulation and credit, Ivan Franko National University of L'viv

THEORETICAL CONSTRUCTION AND STRATEGIC BASES OF THE FINANCIAL REGULATION OF INNOVATIVE ACTIVITY IN UKRAINE

№ 8, 2016

Н. Б. Демчишакк. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. ЛьвівТ. Ю. Ступакстудентка напряму підготовки “Фінанси і кредит”,  Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ІННОВАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ У ГЛОБАЛЬНОМУ ЕКОНОМІЧНОМУ ПРОСТОРІ

N. В. Demchyshakcandidate of economic sciences, associate professor, associate professor of department of finance, monetary circulation and credit, Ivan Franko National University of L'vivT. Ju. Stupakstudent of straight preparations “Finances and credit”, Ivan Franko National University of L'viv

INCREASE OF UKRAINE’S INNOVATIVE SAFETY IN A GLOBAL ECONOMIC SPACE

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"