Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: Н. А. Добрянська

Знайдено документів: 2

№ 10, 2015

Н. А. Добрянськад. е. н. професор кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет, м. ОдесаТ. С. Поліщукстудентка 6-го курсу ОКР «Магістр» економічного факультету, Одеський державний аграрний університет, м. Одеса

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС ТА ЙОГО АНАЛІЗ

N. An. Dobrianskydoctor of Sciences (Economics), assistant professor of department economics and business economics, Odessa State Agrarian UniversityT. S. Polishchukmagistr 6th year ekonomichny faculty, Odessa state agrarian university

BALANCE SHEET AND ITS ANALYSIS

№ 9, 2013

Н. А. Добрянськак. е. н., доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет, м. ОдесаА. А. Нікіфорчукк. е. н., асистент кафедри агробізнесу і фінансів, Одеський державний аграрний університет, м. Одеса

ЕВОЛЮЦІЯ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА, МОТИВИ ТА ЇЇ ЦІЛІ

N. A. DobrianskyCandidate of Sciences (Economics), assistant professor of department economics and business economics,Odessa State Agrarian University, OdessaA. A. NikiforchukCandidate of Sciences (Economics), an assistant of department of agribusiness and finance, Odessa State Agrarian University, Odessa

ЕVOLUTION OF DIVERSIFICATION, MOTIVES AND OBJECTIVES

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"