Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: Н. І. Демчук

Знайдено документів: 4

№ 10, 2019

Н. І. Демчукд. е. н., професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування,Дніпровський державний аграрно-економічний університетО. В. Криловак. т. н., доцент, доцент кафедри економічного аналізу та фінансівНаціональний ТУ «Дніпровська політехніка»Ю. Ю. Остапчукстудентка, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

СУЧАСНИЙ СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СПОЖИВЧОГО ТА ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ

N. DemchukDoctor of Economics, Professor, Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance,Dnipro State Agrarian and Economic UniversityO. V. KrylovaPhD in of Technical Sciences, Associate Professor,National TU Dnipro PolytechnicY. Y. Ostapchukstudent, Dnipro State Agrarian and Economic University

THE CURRENT SITUATION AND TRENDS OF CONSUMER AND MORTGAGE LENDING IN UKRAINE

№ 12, 2012

Н. І. Демчукк .е. н., доцент кафедри фінансів,  Дніпропетровський державний аграрний університет

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ІНСТИТУЦІЙНОЇ ТЕОРІЇ У БАНКІВСЬКОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ

№ 11, 2010

Н. І. Демчукк.е.н., доцент Дніпропетровський державний агарний університет

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

№ 4, 2009

Н. І. Демчукк.е.н., доцент, кафедра фінансів, ДДАУ

ЦИКЛІЧНІСТЬ ТА НЕГАТИВНІ НАСЛІДКИ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ В УКРАЇНІ

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"