Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: Н. І. Верхоглядова

Знайдено документів: 6

№ 3, 2017

Н. І. Верхоглядовад. е. н., проф., ДВНЗ Придніпровської державної академії будівництва та архітектуриЄ. В. Коваленко-Марченковааспірант, кафедра обліку, економіки і управління персоналом підприємства, ДВНЗ Придніпровської державної академії будівництва та архітектури

ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПОТЕНЦІАЛУ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

N. I. VerhogliadovaDoctor of Economics, Professor, Prydniprovs’ka State Academy of Civil Engineering and ArchitectureYe. V. Kovalenko-MarchenkovaDoctor of Economics, Professor, Prydniprovs’ka State Academy of Civil Engineering and Architecture

ESTIMATION OF COMPETITIVENESS OF THE CONSTRUCTION BRANCH POTENTIAL OF UKRAINE

№ 2, 2014

Т. Є. Іваницькаасистент кафедри обліку, економіки і управління персоналом підприємства, аспірантка, ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» м. ДніпропетровськН. І. Верхоглядовад. е. н., професор, кафедри обліку, економіки і управління персоналом підприємства, ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» м. Дніпропетровськ

ОПТИМІЗАЦІЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ПОБУДОВАНИХ МОДЕЛЕЙ

T. E. Ivanytskathe assistant, an aspirant, «Prydneprovska State Academy of Civil Engineering and Architecture» DnepropetrovskN. I. VerhoglyadovaDr.Sc (Econ), Professor, «Prydneprovska State Academy of Civil Engineering and Architecture» Dnepropetrovsk

THE OPTIMIZATION OF MANAGEMENT PERFORMANCE OF CONSTRUCTION ENTERPRISES BASED ON CONSTRUCTION MODELS

№ 11, 2013

Н. І. Верхоглядовад. е. н., проф., проректор з науково-педагогічної роботи ДВНЗ ПДАБА, м. ДніпропетровськІ. О. Каширніковааспірант, асистент кафедри обліку, економіки та управління персоналом підприємства, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, м. Дніпропетровськ

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

N. I. VerhoglyadovaDr. Sc. (Econ.), Prof., the provost on scientific and pedagogical work of Prydniprovs’k State Academy of Civil Engineering and Architecture, Dnepropetrovsk cityI. O. Kashyrnikovapostgraduate student, an assistant of Department of accounting, economics and human resources management of enterprise, Prydniprovs’k State Academy of Civil Engineering and Architecture, Dnepropetrovsk city

METHODOLOGICAL APPROACH TO THE DEFINITION OF INNOVATIVE CAPACITY OF ENTERPRISE

№ 9, 2013

Н. І. Верхоглядовад. е. н., професор, проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи, Придніпровська державна академія будівництва та архітектуриІ. В. Олініченкостарший викладач кафедри «Облік і аудит», Обласний комунальний ВНЗ «Інститут підприємництва «Стратегія»

ПРИНЦИПИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНУ

N. I. VerkhoglyadovaDoctor of Economy academician of Academy of Economic Sciences Prydniprovsk state academy of construction and architecture, DnipropetrovskI. V. Olinichenkoregional municipal higher educational institution ”Strategy”, the Institute for Entrepreneurship, Zhovti Vody

PRINCIPLES OF SUPPORTING ECONOMICAL SECURITY OF THE REGION

№ 7, 2012

І. В. Поповиченкок. т. н., доцент кафедри менеджменту, управління проектами і логістики, ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»Н. І. Верхоглядовад. е. н., професор, завідувач кафедри обліку, економіки і управління персоналом підприємства, ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

ДЕКОМПОЗИЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ ПІДРЯДНОГО БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОСНОВА СТВОРЕННЯ ЙОГО ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ

№ 7, 2012

Н. І. Верхоглядовад.е.н., професор, проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи  ДВНЗ «ПДАБА»Р. С. Шостакаспірант кафедри економічної теорії, національної та прикладної економіки КПУ

РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ ТОРГІВЛІ ДЛЯ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"