Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: Н. І. Ведмідь

Знайдено документів: 4

№ 2, 2019

Н. І. Ведмідьд. е. н., проф., Київський національний торговельно-економічний університет, м. КиївМ. В. Босовськад. е. н., проф., Київський національний торговельно-економічний університет, м. КиївО. В. Полтавськак. е. н., доц., Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СТИМУЛЮВАННЯ ПЕРСОНАЛУ СУБ’ЄКТІВ ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ

Nadiia VedmidKyiv National University of Trade and Economics, KyivMyroslava BosovskaKyiv National University of Trade and Economics, KyivOksana PoltavskaKyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

THEORETICAL BASIS OF STIMULATION OF PERSONNEL OF BUSINESS SUBJECTS OF THE HOTEL BUSINESS

№ 8, 2018

Н. І. Ведмідьд. е. н., доцент, декан факультету ресторанно-готельного та туристичногобізнесу, Київського національного торговельно-економічного університету, м. КиївЛ. Д. Романчукасистент кафедри готельно-ресторанного бізнесу, Київського національного торговельно-еконономічного університету, м. Київ

РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ КУРОРТНО-РЕКРЕАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ

N. I. Vedmiddoctor of science, economics, senior lecturer, dean of the Faculty for the Hotel-Restaurant & Touristic Business, Kyiv national university of trade and economics, KyivL. D. Romanchukassistant lecturer Kyiv national university of trade and economics, Kyiv

REGIONAL FEATURES OF FORMING MARKETING COMMUNICATIONS OF RESORT-RECREATIONAL ENTERPRISES

№ 6, 2013

Н. І. Ведмідьк. е. н., доц., докторант Київського національного торговельно-економічного університету

СЕРВІСНА КОНЦЕПЦІЯ: ЕВОЛЮЦІЯ ТА ПРІОРИТЕТИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ

Nadiya VedmidPhD Associate Professor of the Kiev National Trade & Economic University Kiev, Ukraine

SERVICE CONCEPT: THE EVOLUTION AND IMPLEMENTATION PRIORITIES

№ 5, 2013

Н. І. Ведмідьк. е. н., доц., докторант Київського національного торговельно-економічного університету

ТРИВІМІРНА СТРУКТУРА СИСТЕМИ СЕРВІСНОГО УПРАВЛІННЯ САНАТОРНО-КУРОРТНИМИ ТА ОЗДОРОВЧИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Nadiya VedmidPhD Associate Professor of the Kiev National Trade & Economic University Kiev, Ukraine

THREE-DIMENSIONAL STRUCTURE OF SERVICE MANAGEMENT HEALTH AND SPA RESORTS ENTERPRISES

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"