Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: Н. Є. Кузьо

Знайдено документів: 3

№ 4, 2019

І. І. Біликк. е. н., доцент кафедри маркетингу і логістики,Національний університет «Львівська політехніка», м. ЛьвівН. С. Косарк. е. н., доцент кафедри маркетингу і логістики,Національний університет «Львівська політехніка», м. ЛьвівН. Є. Кузьостарший викладач кафедри маркетингу і логістики,Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

МАРКЕТИНГ ВІДНОСИН У ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЙ НА СТРАХОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ

I. I. BilykPh.D., Associate Professor, Department of Marketing and Logistics,National University “Lviv Polytechnic”, LvivN. S. KosarPh.D., Associate Professor, Department of Marketing and Logistics,National University “Lviv Polytechnic”, LvivN. E. KuzoSenior Lecturer, Department of Marketing and Logistics,National University “Lviv Polytechnic”, Lviv

RELATIONSHIP MARKETING IN THE ACTIVITY OF INSURANCE COMPANIES, OPERATING IN UKRAINE

№ 3, 2016

Л. А. Морозк. е. н., доцент кафедри маркетингу і логістики, Національний університет «Львівська політехніка», м. ЛьвівН. С. Косарк. е. н., доцент кафедри маркетингу і логістики, Національний університет «Львівська політехніка», м. ЛьвівН. Є. Кузьостарший викладач кафедри маркетингу і логістики, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

ДОСЛІДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО РИНКУ ГОРІЛЧАНОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ КОМУНІКАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ЇЇ РЕГІОНАЛЬНИХ ВИРОБНИКІВ

L. A. MorozPh.D., Associate Professor, Department of Marketing and Logistics, National University “Lviv Polytechnic”, LvivN. S. KosarPh.D., Associate Professor, Department of Marketing and Logistics, National University “Lviv Polytechnic”, LvivN. E. KuzoSenior Lecturer, Department of Marketing and Logistics, National University “Lviv Polytechnic”, Lviv

RESEARCH OF THE UKRAINIAN MARKET OF HORILKA PRODUCTS AND IMPROVEMENT OF THE MARKETING COMMUNICATION POLICY OF ITS REGIONAL MANUFACTURERS

№ 2, 2016

Н. С. Косарк. е. н., доцент кафедри маркетингу і логістики, Національний університет «Львівська політехніка», м. ЛьвівН. Є. Кузьостарший викладач кафедри маркетингу і логістики, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ ОРГАНІЧНИХ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ УКРАЇНИ ТА НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЇХ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

N. S. KosarPh.D., Associate Professor of Marketing and Logistics, National University "Lviv Polytechnic", LvivN. E. KuzoSenior Lecturer, Department of Marketing and Logistics, National University "Lviv Polytechnic", Lviv

THE RESEARCH OF THE MARKET OF THE ORGANIC FOOD IN UKRAINE AND MEANS OF THEIR COMPETITIVENESS INCREASE

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"