Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: М. Ф. Аверкина

Знайдено документів: 6

№ 4, 2019

М. Ф. Аверкинад. е. н., професор,професор кафедри економіко-математичногомоделювання та інформаційних технологій,Національний університет «Острозька академія»В. В. Вальчукстудент, Національний університет «Острозька академія»

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ МІСТ

M. F. Averkynadoctor of economics, professor, professor of the Department of Economic-Mathematical Modeling and Information Technologies,The National University of Ostroh AcademyV. V. Valchukstudent, The National University of Ostroh Academy

PROVIDING SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE CITY

№ 12, 2018

М. Ф. Аверкинад. е. н., професор, професор кафедри економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій,Національний університет «Острозька академія»О. М. Артюхстуденткa, Національний університет «Острозька академія»

ОЦІНЮВАННЯ СТІЙКОСТІ ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ МІСТА

M. F. Averkynadoctor of economics, professor, professor of the Department of Economic-Mathematical Modeling and Information Technologies,The National University of Ostroh AcademyO. M. Artiukhstudent, The National University of Ostroh Academy

ESTIMATION OF THE URBAN TRANSPORT SYSTEMS STABILITY

№ 6, 2018

М. Ф. Аверкинад. е. н., професор Національного університету «Острозька академія»О. О. Руднікстудентка економічного факультету Національного університету «Острозька академія»

КЛЮЧОВІ АСПЕКТИ АВТОМАТИЗАЦІЇ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

M. F. AverkynaDoctor of Economics, Professor of the National University of Ostroh AcademyO. O. RudnikStudent of the Economics Faculty of the National University \"Ostroh Academy\"

KEY ASPECTS OF AUTOMATED ACCOUNTING OF FIX ASSETS

№ 2, 2013

М. Ф. Аверкинакандидат економічних наук, докторант, Луцький національний технічний університет

СТРУКТУРА МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ МІСТА

№ 11, 2012

М. Ф. Аверкинакандидат економічних наук, докторант, Луцький національний технічний університет

ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ МІСТ

№ 8, 2012

М. Ф. Аверкинакандидат економічних наук, старший викладач Національного університету водного господарства та природокористування

СТІЙКИЙ РОЗВИТОК МІСТА НА ЗАСАДАХ «ЗЕЛЕНОЇ ЛОГІСТИКИ»

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"