Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: М. С. Дороніна

Знайдено документів: 1

№ 2, 2017

М. С. Доронінад. е. н., професор, головний науковий співробітник Науково-дослідного центру індустріальних проблем розвитку Національної академії наук України, м. ХарківГ. В. Білоконенковикладач кафедри соціології та психології управління, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. ХарківД. О. Сєріковаспірант кафедри соціології та психології управління, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. Харків

ТЕРМІНОСИСТЕМА ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ УПРАВЛІНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ КЕРІВНИКА В УМОВАХ ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ

M. S. DoroninaDoctor of Science (Economics), Professor, Chief Scientist, Research Center of Industrial Problems of Development of NAS of Ukraine, KharkivH. V. BilokonenkoLecturer, Department of Sociology and Psychology of Management, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, KharkivD. O. SierikovGraduate Student, Department of Sociology and Psychology of Management, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv

THE TERM SYSTEM FOR RESEARCH METHODOLOGY IN DEVELOPING MANAGERIAL COMPETENCE UNDER CONDITIONS OF PROFESSIONALIZATION OF MANAGEMENT

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"