Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: М. П. Денисенко

Знайдено документів: 14

№ 12, 2019

М. П. Денисенкод. е. н., проф., професор кафедри бізнес-економіки та туризмуКиївського національного університету технологій та дизайнуЗ. Я. Шацькак. е. н., доц., доцент кафедри бізнес-економіки та туризмуКиївського національного університету технологій та дизайнуО. О. Олексієнкомагістрант кафедри бізнес-економіки та туризму,Київський національний університет технологій та дизайну

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА

M. Denisenkoprofessor at the Department of Business Economics and TourismKyiv National University of Technology and DesignZ. ShatskaPhD of Economics,associate Professor of the Department Business Economics and TourismKyiv National University Technologies and DesignO. Oleksienkomaster at the Department of Business Economics and TourismKyiv National University of Technology and Design

SPECIFICS FORMATION OF INVESTMENT STRATEGY OF TRAVEL AGENCY

№ 11, 2019

М. П. Денисенкод. е. н., проф. Київський національний університет технологій та дизайнуА. О. Мельникд. е. н., доц. Київський національний університет технологій та дизайнуЛ. В. Зінорукаспірант Київський національний університет технологій та дизайну

БРЕНДИНГ ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

M. DenysenkoDoctor of Economic Science, Professor, Kyiv National University of Technologies and DesignAlona MelnikDoctor of Economics, Associate Professor, Kyiv National University of Technology and DesignLidia ZinorukPostgraduate student, Kyiv National University of Technology and Design

BRANDING AS A FACTOR OF INCREASING THE EFFICIENCY OF THE ENTERPRISE'S ACTIVITIES

№ 12, 2018

М. П. Денисенкод. е. н., проф., професор кафедри бізнес-економіки та туризму,Київський національний університет технології та дизайнуН. В. Гринюкстудентка, Київський національний університет технології та дизайну

ЗАХОДИ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАТ «ЧИНБАР»

M. P. DenysenkoDoctor of Economics, Professor, Professor of the Department of Business Economics and TourismKiev National University of Technology and DesignN. V. Hryniukstudent, Kiev National University of Technology and Design

WAYS OF INCREASING ECONOMIC EFFICIENCY OF THE ACTIVITY OF PRIVATE ENTERPRISE CHINBAR

№ 11, 2018

А. О. Касичд. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту,Київський національний університет технологій та дизайну, м. КиївС. В. Бреуск. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту,Київський національний університет технологій та дизайну, м. КиївМ. П. Денисенкод. е. н., професор, професор кафедри бізнес-економіки та туризму,Київський національний університет технологій та дизайну, м. КиївЄ. Б. Хаустовак. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і аудиту,Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

ПРОГНОЗУВАННЯ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ, ПЕРЕМІЩЕНИХ З ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ

А. O. KasychDoctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Management Department,Kyiv National University of Technologies and DesignS. V. BreusPh.D (Economics), Associate Professor, Associate Professor of the Management Department,Kyiv National University of Technologies and DesignМ. Р. DenysenkoDoctor of Economic Sciences, Professor,Professor of Department of the Business Economics and Tourism,Kyiv National University of Technologies and DesignY. В. KhaustovaAssociate Professor of the Department of Accounting and Audit,Kyiv National University of Technologies and Design

FORECASTING OF ECONOMIC SECURITY LEVEL OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS DISPLACED FROM TEMPORARILY OCCUPIED TERRITORIES

№ 10, 2018

М. П. Денисенкод. е. н., професор кафедри бізнес-економіки,Київський національний університет технологій та дизайну, м. КиївА. В. Токачевастудентка, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ: ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ АКТИВІЗАЦІЇ

M. P. DenisenkoDoctor of Economics, Professor of the Department of Business Economics,Kyiv National University of Technology and Design, KyivA. V. Tokachevastudent, Kyiv National University of Technology and Design, Kyiv

INVESTMENT ACTIVITY OF AN INSURANCE COMPANY: PROBLEMS AND DIRECTIONS OF ACTIVATION

№ 11, 2017

М. П. Денисенкод. е. н., професор, професор кафедри бізнес-економіки, Київський національний університет технологій та дизайнуН. Д. Лакомовамагістр, Київський національний університет технологій та дизайну

ВДОСКОНАЛЕННЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ НА ПРИКЛАДІ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»

M. P. DenisenkoDoctor of Economics, Professor, Professor of the Department of Business Economics Kiev National University of Technology and DesignN. D. LakomovaMaster, Kiev National University of Technology and Design

IMPROVEMENT AND IMPLEMENTATION OF INNOVATIVE BANKING SERVICES BY THE EXAMPLE PJSC CB "PRIVATBANK"

№ 6, 2015

М. П. Денисенкод. е. н., професор, професор кафедри економіки підприємства Київського національного університету технологій та дизайну

ІННОВАЦІЙНЕ ВИРІШЕННЯ АКТУАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ ЕКОНОМІЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ ТЕХНОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА НАЦІОНАЛЬНУ ЕКОНОМІКУ, ДОВКІЛЛЯ Й СУСПІЛЬСТВО

№ 1, 2015

М. П. Денисенкод. е. н., професор, професор кафедри економіки підприємства, Київський національнийуніверситет технологій та дизайну

МЕТА І ЗАВДАННЯ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ІНВЕСТУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

M. DenysenkoGrand PhD in (Economic) sciences, Professor, Professor of business economics Kyiv National University of Technologies and Design, Kyiv

THE GOALS AND OBJECTIVES OF MANAGING FORMATION PROCESS OF THE HOUSING INVESTMENT

№ 11, 2013

М. П. Денисенкод. е. н., професор, Київський національний університет технологій та дизайну МОН України, професор кафедри економіки, обліку та аудиту, м. Київ, Україна

ОРГАНІЗАЦІЙНО – ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ

M. P. Denisenkodoctor of Economics, Professor, Kyiv national University of technologies and design Ministry of education of Ukraine, Professor Department of Economics, accounting and auditing, Kiev, Ukraine

ORGANIZATIONAL - ECONOMIC MECHANISM OF MAINTENANCE OF ECONOMIC SAFETY OF THE ENTERPRISES OF TOURIST INDUSTRY

№ 1, 2013

М. П. Денисенкод. е. н., професор, професор кафедри економіки, обліку і аудиту Київського національного університету технологій та дизайну

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ: ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНИЙ АСПЕКТ

№ 11, 2012

М. П. Денисенкод. е. н., професор, кафедра економіки, обліку і аудиту, Київський національний університет технологій та дизайну

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ М’ЯСНОГО СКОТАРСТВА В УКРАЇНІ

№ 11, 2012

М. П. Денисенкод. е. н., професор, професор кафедри економіки, обліку і аудиту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. КиївС. В. Бреуск. е. н., доцент, доцент кафедри економіки, обліку і аудиту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

№ 1, 2012

М. П. Денисенкод.е.н.,професор, Київський національний університет технологій та дизайну

ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ГАЛУЗЕЙ АПК РЕГІОНУ В СИСТЕМНІЙ ВЗАЄМОДІЇ ІЗ ЕНЕРГЕТИЧНИМИ ГАЛУЗЯМИ

№ 10, 2011

М. П. Денисенкод.е.н., проф., Київський національний університет технологій та дизайну

ВЕРТИКАЛЬНА ІНТЕГРАЦІЯ У ВІТЧИЗНЯНОМУ НАФТОГАЗОВОМУ КОМПЛЕКСІ

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"