Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: М. П. Бутко

Знайдено документів: 4

№ 3, 2016

М. П. Буткод. е. н., професор, Заслужений економіст України, завідувач кафедри менеджменту інноваційної діяльності та державного управління, Чернігівський національний технологічний університет, м. ЧернігівЛ. А. Величкок. держ. упр., доцент кафедри управління підприємством, Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара, м. Дніпропетровськ

УПРАВЛІННЯ ОПЕРАЦІЙНИМИ ВИТРАТАМИ В ЛОГІСТИЧНІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ ПІДПРИЄМСТВА

M. P. ButkoDoctor of Economics, prof., Honored Economist of Ukraine, Head of Innovation Management Business and Public Administration Department, Chernihiv National Technological University, ChernihivL. А. VelychkoPhD in Public Administration, Senior lecturer at the Department of Economy and Management of Enterprise, Dnipropetrovsk National University named after O. Honchar, Dnipropetrovsk

MANAGEMENT OVER OPERATIONAL COSTS IN A LOGISTICAL ECONOMICAL SYSTEM OF AN ENTERPRISE

№ 3, 2015

М. П. Буткодоктор економічних наук, завідувач кафедри менеджменту інноваційної діяльності та державного управління, Чернігівський державний технологічний університет

МОДЕРНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЧОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

M. P. ButkoPhD Economics, head of innovation management and public administration Chernigiv State Technological University

MODERNIZATION OF INDUSTRIAL INFRASTRUCTURE AT MACHINE BUILDING PLANTS

№ 4, 2013

М. П. Буткодоктор економічних наук, професор кафедри менеджменту та державного управління, Чернігівський державний технологічний університетВ. В. Акименкоздобувач, Чернігівський державний технологічний університет

МОТИВАЦІЙНІ ЗАСАДИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ФІНАНСОВОЇ САМОДОСТАТНОСТІ РЕГІОНІВ

M. ButkoPhD Economics, professor of department of management and state administration, Chernigiv State Technological UniversityV. Akymenkoresearcher, Chernigiv State Technological University

MOTIVATIONAL PRINCIPLES OF INCREASE OF LEVEL OF FINANCIAL ALL-SUFFICIENTNESS OF REGIONS

№ 3, 2009

М. П. Буткод.е.н., Чернігівський державний технологічний університетН. О. Алєшугінак.е.н., Чернігівський державний інститут економіки і управління

ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА ЯК СКЛАДОВА ТУРИСТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"