Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: М. О. Скорик

Знайдено документів: 3

№ 5, 2020

M. SkorykPhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of Department of Economic Theory, University of the State Fiscal Service of UkraineS. BohdanHead of the Internal Audit Department, Assistant of the Department of Management Accounting, Business Analytics and Statistics, University of the State Fiscal Service of Ukraine

RISK MANAGEMENT TOOLS IN THE SYSTEM OF PUBLIC FINANCIAL CONTROL

М. О. Скорикк. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії,Університет державної фіскальної служби УкраїниС. В. Богданначальник відділу внутрішнього аудиту, асистент кафедри управлінського обліку, бізнес-аналітики та статистики,Університет державної фіскальної служби України

ІНСТРУМЕНТИ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ

№ 4, 2019

М. О. Скорикк. е. н., доцент кафедри економічної теорії, Університет державної фіскальної служби України

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ІНСТИТУТУ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ

M. О. SkorykPhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economic Theory, University of the State Fiscal Service of Ukraine

THEORETICAL ASPECTS OF THE INSTITUTE OF CORRUPTION IN UKRAINE

№ 12, 2015

Н. С. Прокопенкодоктор економічних наук, професор, зав. каф. фінансів та банківської справи, ПВНЗ «Європейський університет»І. І. Дудніковадоцент, зав. каф. екології, ПВНЗ «Європейський університет»М. О. Скорикстарший викладач кафедри економічної теорії, Національний університет державної податкової служби

ЕКОЛОГІЧНА СКЛАДОВА ПРИ РОЗРОБЦІ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Nаtaliya ProkopenkoDoctor of Economics, professor Head of the Finance and banking departament, PHEE "European University"Irina Dudnikovaassociate professor, Head of Ecology departament, PHEE "European University"M. Skoriksenior lecturer of  Economics department, National University of State Tax Service

ECOLOGICAL COMPONENT IN FORMULATION OF FINANCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT PROGRAM OF AGRICULTURAL SECTOR  IN TERMS OF EUROPEAN INTEGRATION

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"