Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: М. М. Кудінова

Знайдено документів: 1

№ 4, 2017

М. М. Кудіновак. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та менеджменту, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. ХарківН. К. Мугдусієвастудентка, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. ХарківА. С. Чернишевастудентка, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків

МОТИВАЦІЯ ПРАЦІ ЯК ІНСТРУМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

M. M. KudinovaСandidate of economic sciences (PhD in economics), Associate Professor at the Department of Economic and Management, V. N. Karazin Kharkiv National University, KharkovM. K. MuhdusiievaStudent, V. N. Karazin Kharkiv National University, KharkovA. S. ChernyshevaStudent, V. N. Karazin Kharkiv National University, Kharkov

MOTIVATION AS AN INSTRUMENT OF SOCIAL POLICY

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"