Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: М. М. Жибак

Знайдено документів: 5

№ 5, 2019

М. М. Жибакдоктор економічних наук, професор, Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут»І. О. Федуняккандидат економічних наук, доцент, Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут»

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ АГРАРНИХ ФОРМУВАНЬ З ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА

M. ZhybakDoctor of Economic Science, Professor,SS of NULES of Ukraine “Berezhany Agrotechnical Institute”І. FeduniakPh.D. in Economics, Associate Professor, SS of NULES of Ukraine “Berezhany Agrotechnical Institute”

MAIN DIRECTIONS OF INCREASE OF EFFICIENCY OF AGRICULTURAL UNITS FUNCTIONING OF THE PLANT GROWING PRODUCTION

№ 3, 2019

М. М. Жибакдоктор економічних наук, професор, Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут»І. О. Федуняккандидат економічних наук, доцент, Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут»

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ ВИРОБНИЦТВА КАРТОПЛІ В УМОВАХ РИНКОВИХ ВІДНОСИН

M. ZhybakDoctor of Economic Science, Professor, SS of NULES of Ukraine “Berezhany Agrotechnical Institute”І. FeduniakPh.D. in Economics, Associate Professor, SS of NULES of Ukraine “Berezhany Agrotechnical Institute”

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC BASES OF POTATO FARMING UNDER MARKET CONDITIONS

№ 12, 2013

М. М. Жибакд. е. н., професор кафедри економіки підприємства ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»

ТРУДОВА МІГРАЦІЯ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ РЕГІОНУ

M. ZhybakPhD, professor of economy enterprise department at VP NUBiP in Ukraine  «Berezhany Agrotechnical Institute»

LABOUR MIGRATION AND HER INFLUENCE ON FORMATION AND EFFICIENCY OF THE USE OF LABOUR POTENTIAL OF RURAL TERRITORIES IN THE REGION

№ 4, 2013

М. М. Жибакд. е. н., доцент, ВП НУБіП України „Бережанський агротехнічний інститут”Д. П. Черникст. викладач, ВП НУБіП України „Бережанський агротехнічний інститут”

ОРГАНІЗАЦІЙНО ЕКОНОМІЧНІ УМОВИ ТА ПРИНЦИПИ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

M. M. ZhybakDoctor of Economic Science, Professor of the agrarian economics and agro-business development department, Separated subdivision of NUBIP Ukraine «Berezhany agrotechnical institute»D. P. ChernykLecturer of the agrarian economics and agro-business development department, Separated subdivision of NUBIP Ukraine «Berezhany agrotechnical institute»

ORGANIZATIONALLY ECONOMIC TERMS AND PRINCIPLES OF THE RATIONAL USE OF THE LANDED RESOURCES OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

№ 2, 2013

М. М. Жибакд. е. н., доцент, ВП НУБіП України „Бережанський агротехнічний інститут”

СОЦІАЛЬНО ДЕМОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ ОКРЕМИХ ОБЛАСТЕЙ ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"