Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: М. М. Ігнатенко

Знайдено документів: 3

№ 5, 2019

М. М. Ігнатенкод. е. н., професор, завідувач кафедри економіки,ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ РЕКРЕАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

N. N. ІgnatenkoDoctor of Economics, Professor, Head of the Department of Economics, Pereiaslav-Khmelnytsky Hrygorii Skovoroda State Pedagogical University, Pereiaslav-Khmelnytsky

AREAS OF IMPROVEMENT OF MANAGEMENT AND REGULATION OF THE DEVELOPMENT OF RECREATIONAL ENTERPRISES IN UKRAINE

№ 12, 2015

М. М. Ігнатенкок. е. н., докторант, Уманський національний університет садівництва

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПІДВИЩЕННЯ ЗАЙНЯТОСТІ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ НА ЗАСАДАХ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ АГРОБІЗНЕСУ

N. N. Ignatenkocandidate of economic sciences, doctoral candidate, Uman National University of Horticulture

PROBLEMS AND PROSPECTS OF INCREASING RURAL EMPLOYMENT ON THE PRINCIPLES OF SOCIAL RESPONSIBILITY

№ 9, 2013

М. М. ІгнатенкоУманський національний Університет садівництва, докторант

НОВІ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ З МЕТОЮ ФОРМУВАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ В АГРАРНІЙ СФЕРІ ЕКОНОМІКИ

M. M. IgnatenkoUman National University of Horticulture, Ph.D.

NEW THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS DEVELOPMENT OF SOCIAL INFRASTRUCTURE IN ORDER TO CREATE ALTERNATIVE ACTIVITIES IN THE AGRICULTURAL SECTOR OF THE ECONOMY

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"